obwiesczenie o terminie sesji Rady Miejskiej

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 maja 2008 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr IX/62/2003 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2003 r, w związku z art., 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej Węgrowa w dniu 2 czerwca 2008 roku o godz: 1400 w Węgrowskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 4 A z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie sesji . 2. Stwierdzenie kworum i uchwalenia porządku obrad. 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Węgrowa. 4. Interpelacje, zapytania zgłaszane przez radnych i wolne wnioski mieszkańców. 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 6. Informacja na temat przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 7. Informacja na temat stanu środowiska naturalnego miasta ( gospodarka odpadami, czystość wód) 8. Informacja dotycząca działalności Spółek PGK i PWiK za 2007 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o nr ewid. 8118/9 na pow. 152 m2 położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa. 2/ wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o nr ewid. 894/8 na pow. 0,1412 ha i działce o Nr 894/3 na pow. 0,1418 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa. 3/ wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o nr ewid. 2335/1 na pow. 0,1259 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa. 4 / wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 5/ ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich, 6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa – Centrum, 7/ sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 8/ nadania nazwy ulicy. 9/ zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziałem w Warszawie dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 na przejściu przez m. Węgrów ( ul. Gdańska i ul. Kościuszki). 10/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku. 10. Wyrażenie zgody dla P.P.H.U Promotor Polska - Marcin Giers na użycie herbu miasta Węgrowa w publikacji „ Panorama Miast - Węgrów” 11. Przyjęcie Protokołu Nr XX/2008 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 roku . 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie sesji.


Wytworzył: halina malkowska (29 maja 2008)
Opublikował: Halina Małkowska (29 maja 2008, 12:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij