O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 października 2008 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 października 2008 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr IX/62/2003 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2003 r, w związku z art., 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) zwołuję XXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej Węgrowa w dniu 30 października 2008 roku o godz: 1400 w Węgrowskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 4 A z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie sesji . 2. Stwierdzenie kworum i uchwalenie porządku obrad. 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Węgrowa. 4. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 5. Interpelacje, zapytania zgłaszane przez radnych i wolne wnioski mieszkańców. 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 7. Informacja na temat realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Węgrowa na lata 2004-2009 oraz funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 2/ ustalenia podatku od posiadania środków transportowych 3/ obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze miasta Węgrowa 4/ opłaty od posiadania psów 5/ zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich, 6/ nadania nazw ulic, 7/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, 8/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 9/ rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie, 10/ zmiany zasad ustalania diet dla radnych, 11/ Rocznego Programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 12/ w sprawie zmian w uchwale o przystąpieniu Miasta Węgrowa do Stowarzyszenia pod nazwą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, 13/ wyboru delegata Miasta Węgrowa do reprezentowania Miasta w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich 14/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku 9. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych. 11.Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/2008 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 września 2008, 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie sesji.


Wytworzył: dorota seroczyńska (27 października 2008)
Opublikował: Dorota Seroczyńska (27 października 2008, 14:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij