Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Szkoła uczy, wychowuje, pomaga - cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie"

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta Węgrowa   zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach Projektu „Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie ”

za najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach zamówienia  zostały uznane następujące oferty:

1)     część nr 1 ( zadanie nr 1 a) - oferta złożona przez Panią Jolantę Jurczak,
ul. Słowackiego 15 m 6, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

2)     część nr 2 ( zadanie nr 1 b) - oferta złożona przez oferta złożona przez Panią Jolantę Jurczak, ul. Słowackiego 15 m 6, 07-100 Węgrów . Cena oferty – 3 000 zł brutto.

3)     cześć nr 3 (zadanie 1 c)  - oferta złożona przez Panią Martę Zalewską,
 ul. 11 Listopada 6 m 34, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

4)     część nr 4 (zadanie 1 d)  – oferta złożona przez Panią Martę Zalewską,
 ul. 11 Listopada 6 m 34, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

5)     część nr 5 (zadanie 2 a)  -oferta złożona przez Panią Małgorzatę Kamińską,
ul. Lipowa 11 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

6)     część nr 6 (zadanie 2 b)  -oferta złożona przez Panią Ewę Jadwigę Niegowską,
ul. Słowackiego 13/25 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

7)     część nr 7 (zadanie 2 c)  -oferta złożona przez Panią Agnieszkę Kosińską,
ul. 11 – go Listopada 6/40 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

8)     część nr 8 (zadanie 2 d)  -oferta złożona przez Panią Agnieszkę Książek,
ul. Przechodnia 16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

9)     część nr 9 (zadanie 3 a)  -oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

10) część nr 10 (zadanie 3 b)  -oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

 

11) część nr 11 (zadanie 3 c)  -oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

12) część nr 12 (zadanie 3 d)  -oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

13) część nr 13 (zadanie 3 e)  -oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

14) część nr 14 (zadanie 3 f)  -oferta złożona przez Pana Jacka Bałdygę ,
ul. Obrońców Westerplatte 6, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

15) część nr 15 (zadanie 3 g)  -oferta złożona przez Pana Jacka Bałdygę ,
ul. Obrońców Westerplatte 6, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

16) część nr 16 (zadanie 4 a)  -oferta złożona przez Panią Bożenę Gierłowską,
ul. Polna 25 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

17) część nr 17 (zadanie 4 b)  -oferta złożona przez Panią Bożenę Gierłowską,
ul. Polna 25 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

18) część nr 18 (zadanie 4 c)  -oferta złożona przez Panią Małgorzatę Kamińską,
ul. Lipowa 11 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

19) część nr 19 (zadanie 4 d)  -oferta złożona przez Panią Agnieszkę Książek,
ul. Przechodnia 16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

20) część nr 20 (zadanie 4 e)  -oferta złożona przez Panią Agnieszkę Kosińską,
ul. 11 – go Listopada 6 / 40 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

21) część nr 21 (zadanie 4 f)  -oferta złożona przez Panią Ewę Jadwigę Niegowską,
ul. Słowackiego 13/35 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

22) część nr 22 (zadanie 5 a)  -oferta złożona przez Panią Danutę Chylińską,
ul. 11 Listopada 6/18 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

23) część nr 23 (zadanie 5 b)  -oferta złożona przez Panią Danutę Chylińską,
ul. 11 Listopada 6/18 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

24) część nr 24 (zadanie 6 a)  -oferta złożona przez Panią Iwonę Dąbrowską,
ul. Słoneczna 29 A , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

25) część nr 25 (zadanie 6 b)  -oferta złożona przez Panią Iwonę Dąbrowską,
ul. Słoneczna 29 A , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

 

 

UZASADNIENIE

część 1

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 1 złożona przez Panią Jolantę Jurczak, ul. Słowackiego 15 m 6, 07-100 Węgrów została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów,tj. 100 pkt.

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 2

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 2 złożona przez Panią Jolantę Jurczak, ul. Słowackiego 15 m 6, 07-100 Węgrów została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów,tj. 100 pkt.

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 3

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 3 złożona przez Panią Martę Zalewską,
 ul. 11 Listopada 6 m 34, 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów,tj. 100 pkt.

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 4

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 4 złożona przez Panią Martę Zalewską,
 ul. 11 Listopada 6 m 34, 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

 

część 5

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 5 złożona przez Panią Małgorzatę Kamińską,
ul. Lipowa 11 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 6

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 6 złożona przez Panią Ewę Jadwigę Niegowską,
ul. Słowackiego 13/25 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 7

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 7 złożona przez Panią Agnieszkę Kosińską,
ul. 11 – go Listopada 6/40 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 8

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 8 złożona przez Panią Agnieszkę Książek,
ul. Przechodnia 16 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 9

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 9 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 10

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 10 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 11

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 11 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 12

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 12 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 13

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 13 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m 17 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 14

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 14 złożona przez Pana Jacka Bałdygę ,
ul. Obrońców Westerplatte 6, 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 15

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 15 złożona przez Pana Jacka Bałdygę ,
ul. Obrońców Westerplatte 6, 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 16

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 16 złożona przez Panią Bożenę Gierłowską,
ul. Polna 25 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 17

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 17 złożona przez Panią Bożenę Gierłowską,
ul. Polna 25 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 18

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 18 złożona przez Panią Małgorzatę Kamińską,
ul. Lipowa 11 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 19

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 19 złożona przez Panią Agnieszkę Książek,
ul. Przechodnia 16 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 20

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 20 złożona przez Panią Agnieszkę Kosińską,
ul. 11 – go Listopada 6 / 40 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 21

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 21 złożona przez Panią Ewę Jadwigę Niegowską,
ul. Słowackiego 13/35 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 22

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 22 złożona przez Panią Danutę Chylińską,
ul. 11 Listopada 6/18 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 23

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 23 złożona przez Panią Danutę Chylińską,
ul. 11 Listopada 6/18 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

 

 

część 24

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 24 złożona przez Panią Iwonę Dąbrowską,
ul. Słoneczna 29 A , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

część 25

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 25 złożona przez Panią Iwonę Dąbrowską,
ul. Słoneczna 29 A , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 3 000 zł brutto.

 


Wytworzył: Anna Kalicka (29 września 2011)
Opublikował: Anna Kalicka (21 września 2011, 14:56:09)

Ostatnia zmiana: anna.kalicka (21 września 2011, 14:58:16)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij