Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu Szkoła uczy, wychowuje, pomaga - cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie -etap II

                                                                                                                                           Węgrów, dnia 18.09.2013 r.

 FE.271.10.4.2013

                                                                                 ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta Węgrowa   zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach Projektu „Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie – etap II”

za najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach zamówienia  zostały uznane następujące oferty:

1)     część nr 1 - oferta złożona przez Panią Iwona Dąbrowską,
ul. Słoneczna 29A, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

2)     część nr 2 - oferta złożona przez oferta złożona przez Panią Magdalenę Pietruczanis, ul. Sienkiewicza 8, 07-100 Węgrów . Cena oferty – 4 800 zł brutto.

3)     cześć nr 3 - oferta złożona przez Panią Agnieszkę Książek,
ul. Przechodnia 16 , 07-100 Węgrów.
 Cena oferty – 4 800 zł brutto.

4)     część nr 4 – oferta złożona przez Panią Bożenę Brzozowicz, ul. Racławicka 39, 07-100 Węgrów . Cena oferty – 4 800 zł brutto.

5)     część nr 5 - oferta złożona przez Panią Hannę Skóra, ul. Racławicka 23,
 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

6)     część nr 6 - oferta złożona przez Panią Martę Marię Zalewską,
ul. 11go Listopada 6 m.34, 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

7)     część nr 7 - oferta złożona przez Panią Ewę Niegowską, ul. Słowackiego 13 m.35, 07-100 Węgrów . Cena oferty –  4 800 zł brutto.

8)     część nr 8 - oferta złożona przez Panią Agatę Gotowicką, ul. Skośna 4,
07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

9)     część nr 9  - oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m.17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

10)  część nr 10 - oferta złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m.17 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

 11) część nr 11 - oferta złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

12) część nr 12 - oferta złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

13) część nr 13 - oferta złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

14) część nr 14 - oferta złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

15) część nr 15 - oferta złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

16) część nr 16 - oferta złożona przez Panią Agnieszkę Kosińską,
ul. 11go Listopada 6 m.40 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

17) część nr 17 - oferta złożona przez Panią Hannę Skóra, ul. Racławicka 23,
 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

18) część nr 18 - oferta złożona przez Panią Małgorzatę Kamińską,
ul. Lipowa 11 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

19) część nr 19   - oferta złożona przez Panią Bożenę Elżbietę Gierłowską,
ul. Polna 25,  07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

20) część nr 20 - oferta złożona przez Panią Danutę Chylińską,
ul. 11 Listopada 6 m.18 , 07-100 Węgrów
. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

 
                                                                           UZASADNIENIE

część 1

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 6 złożona przez Panią Iwona Dąbrowska, ul. Słoneczna 29A, 07-100 Węgrów została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów,tj. 100 pkt.

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty –4 800 zł brutto.

część 2

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 12 złożona przez Panią Magdalenę Pietruczanis, ul. Sienkiewicza 8, 07-100 Węgrów, została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów,tj. 100 pkt.

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 3

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 9 złożona przez Panią Agnieszkę Książek,
ul. Przechodnia 16 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów,tj. 100 pkt.

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 4

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 7 złożona przez Panią Bożenę Brzozowicz, ul. Racławicka 39, 07-100 Węgrów  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 5

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 14 złożona przez Panią Hannę Skóra, ul. Racławicka 23,
 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 6

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 5 złożona przez Panią Martę Marię Zalewską,
ul. 11go Listopada 6 m.34, 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty –  4 800 zł brutto.

część 7

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 13 złożona przez Panią Ewę Niegowską, ul. Słowackiego 13 m.35, 07-100 Węgrów  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty –  4 800 zł brutto.

część 8

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 11 złożona przez Panią Agatę Gotowicką, ul. Skośna 4,
07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty –  4 800 zł brutto.

część 9

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 3 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m.17 , 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.


część 10

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 3 złożona przez Panią Katarzynę Paderewską,
ul. Słowackiego 17 m.17 , 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty –4 800 zł brutto.

część 11

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 1 złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 12

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 1 złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 13

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 1 złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 14

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 1 złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 15

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 1 złożona przez Panią Beatę Gashi,
ul. Żeromskiego 10 m.16 , 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 16

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 2 złożona przez Panią Agnieszkę Kosińską,
ul. 11go Listopada 6 m.40 , 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 17

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 14 złożona przez Panią Hannę Skóra, ul. Racławicka 23,
 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 18

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 4 złożona przez Panią Małgorzatę Kamińską,
ul. Lipowa 11 , 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 19

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 8 złożona przez przez Panią Bożenę Elżbietę Gierłowską,
ul. Polna 25,  07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.

część 20

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferta nr 10 złożona przez Panią Danutę Chylińską,
ul. 11 Listopada 6 m.18 , 07-100 Węgrów
została uznana za ofertę najkorzystniejszą, uzyskując maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Cena oferty – 4 800 zł brutto.


Wytworzył: Anna Piotrowska (6 września 2013)
Opublikował: Anna Piotrowska (6 września 2013, 12:53:09)

Ostatnia zmiana: anna.piotrowska (6 września 2013, 12:55:35)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 250

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij