Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 2, złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Inspektorat w Siedlcach, ul. Biskupa Świrskiego 14, 08-110 Siedlce. Cena oferty:

a)      cena łączna ubezpieczenia – 51 066 zł

b)      wysokość sumy ubezpieczenia – 12 000 zł

c)      zaakceptowanie klauzul dodatkowych – nr 4, nr 6-14

 UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.  W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanych kryteriów:

a) cena łączna ubezpieczenia-10%

b) wysokość sumy ubezpieczenia – 60%

c) zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%

 - oferta nr 2 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Inspektorat w Siedlcach, ul. Biskupa Świrskiego 14, 08-110 Siedlce uzyskała 92,13 pkt.

- oferta nr 3 – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa uzyskała 91pkt.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 2, uzyskując najwyższą liczbę punktów.Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25.

UZASADNIENIE

 Zamawiający określił w siwz , że za osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców będzie uznawał:

a)      osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym

b)      osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania.

Ofertę nr 1, złożoną przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, podpisał Dyrektor Oddziału . W załączonym do oferty odpisie z KRS są wskazane inne osoby do reprezentacji. W związku z powyższym , do Wykonawcy zostało skierowane wezwanie do uzupełnienia oferty o stosowne pełnomocnictwo. Wykonawca nie przedłożył stosownego dokumentu ani w wyznaczonym terminie, ani w terminie późniejszym. W związku z powyższym podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Wytworzył: Anna Kalicka (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Anna Kalicka (18 sierpnia 2009, 14:25:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij