Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej Miasta Węgrowa” za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 7 , złożona przez SZIKAGO Adam Wiliński Biuro Planowania Rozwoju Lokalnego, 05-500 Piaseczno, ul. Albatrosów 9/17. Cena oferty 27 060 zł brutto.

 

 

UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych 13 ofert nie podlegających odrzuceniu.  Na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%, oferty uzyskały następującą ilość punktów:

1.      Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Sp. z o.o, 10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 7 p. 17, liczba punktów  55

2.      SABOO DESIGN Sabina Gontarewicz, 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 6/8 lok. 14, liczba punktów 42,20

3.      Studio KA, 05-502 Piaseczno, Wólka Kozodawska , ul. Familijna 3, liczba punktów 80,59

4.      PPP Biuro Urbanistyczne Sp. z o.o., 80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 26/3, liczba punktów 52,51

5.      Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA, 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16, liczba punktów 48,89

6.      Pracownia ART.ARCH.I Aleksander Chylat, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 29, liczba punktów 55

7.      SZIKAGO Adam Wiliński Biuro Planowania Rozwoju Lokalnego, 05-500 Piaseczno, ul. Albatrosów 9/17, liczba punktów 100

8.      GARD Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna mgr inż. Arch. Anna Woźnicka, 91-117 Łódź, ul. traktorowa 43 lok. 2, liczba punktów 57,89

9.      Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 03-728 Warszawa, ul. Targowa 45, liczba punktów 36,36

10.  PRO ARTE Spółdzielnia Architektów, 02-541 Warszawa, ul. Narbutta  42 lok. 10, liczba punktów 55

11.  MONDRA DESIGN mgr inż. arch. Łukasz Woźniak, 95-030 Rzgów, ul. Długa 21, liczba punktów 40

12.  ARCHISPLAN arch. Izabela Sobierajska, 03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 95 m 35, liczba punktów 51,16

13.  P.W. FUGA Jan Kempa, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33/67, liczba punktów 29,93

 

Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie w prowadzonym postępowaniu Zamawiający  wykluczył Wykonawcę  (oferta nr 12) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

UZASADNIENIE

Po przeprowadzonym badaniu ofert, komisja stwierdziła, że Wykonawca  - firma OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o., 61-474 Poznań, ul. Wspólna 23/3  (oferta nr 12)   nie spełnia warunków udziału w postępowaniu .   Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał się spełnianiem następujących warunków udziału:

a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia ;

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej .

Oferta złożona przez Wykonawcę nie zawierała następujących dokumentów:

- Wykonawca był zobowiązany do załączenia wraz z wykazem wykonanych zamówień dokumenty potwierdzające, że wykonane usługi zostały wykonane należycie – do oferty załączono jedynie wykaz wykonanych zamówień..

- Wykonawca nie załączył oświadczenia , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

 

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 25.05.2012 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do 01.06.2012 r. do godz. 12:00 w/w dokumentów. Zamawiający wysłał pismo o wezwaniu do uzupełnienia pod wskazany w ofercie adres e-mail, wezwanie do uzupełnienia zostało również przesłane w tym samym dniu za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ( Wykonawca otrzymał pismo w dniu 28.05.2012 r.).

 W wyznaczonym terminie Wykonawca żadnych dokumentów ani oświadczeń .

Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – jako Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu .

Na podstawie 89 ust. 1pkt 5 w/w ustawy oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega odrzuceniu.

 


Wytworzył: Anna Kalicka (4 czerwca 2012)
Opublikował: Anna Kalicka (9 maja 2012, 12:06:54)

Ostatnia zmiana: anna.kalicka (21 maja 2012, 11:56:20)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij