Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL pod nazwą “Węgrów 2” nr 0071 na działce o nr ewid. 5676/10 w Węgrowie ul. Przemysłowa 9D

Węgrów, 10.05.2007 rok
IGK.7670/13/21/05-07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), zawiadamiam że w dniu 20.09.2005 r. na wniosek pełnomocnika strony p. Witolda Strzelczyka reprezentującego PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a 01-230 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL pod nazwą “Węgrów 2” nr 0071 na działce o nr ewidencyjnym gruntów 5676/10 w miejscowości Węgrów przy ul. Przemysłowej 9D.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.),Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 w pokoju Nr 13 zostały umieszczone następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL pod nazwą „WĘGRÓW 2” nr 0071, przewidziana do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5676/10 położonej w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 9D.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia sporządzony przez BRACI STRZELCZYK, 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
Wojewody Mazowieckiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Niniewjszą informację zamieszcza się na okres od dnia 11.05.2007r do dnia 1.06.2007 r.

Opublikował: Agnieszka Łazarska (11 maja 2007, 11:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij