Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgrów-Centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Węgrów 2009.09.25 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ), w związku z prowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy : zachodnią i północną granicą ulicy Narutowicza dalej w kierunku wschodnim przez ul. Gdańską do północnej granicy działki numer 5772/3 i północną granicą działek 5772/3, 5773/4, wschodnią granicą działki 5773/4, północną granicą Rynku Mariackiego, północną granicą ul. Kościuszki do wysokości przedłużenia wschodniej granicy ulicy Mickiewicza, dalej w kierunku południowym przez ul. Kościuszki wschodnią granicą ulicy Mickiewicza do wysokości przedłużenia południowej granicy ul. Kościelnej, dalej w kierunku zachodnim przez ul. Mickiewicza południową granicą ul. Kościelnej , południową i zachodnią granicą Rynku Mariackiego, południową granicą działki 5790/2 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim przez ul. Rzemieślniczą do zachodniej granicy ul. Rzemieślniczej, dalej zachodnią granicą ul. Rzemieślniczej do ul. Narutowicza i południową granicą ulicy Narutowicza, do opracowania którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węgrowa Nr XXI/147/2008 z dnia 2 czerwca 2008 roku, z a w i a d a m i a m , że : 1) do opracowania projektu dokumentu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węgrowa Nr XXI/147/2008 z dnia 2 czerwca 2008 roku, 2) z niezbędną dokumentacją sprawy , którą określa art. 39 ust. 2 w/w ustawy , można się zapoznać w pokoju Nr 3 Urzędu Miejskiego w Węgrowie ul. Wyszyńskiego 1 w godzinach od 800 do 15oo. 3) zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie: - w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, - ustnie do protokołu w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat@wegrow.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą w terminie od 5.10.2009r. do 27.10.2009r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (29 września 2009)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (29 września 2009, 09:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij