Obwieszczenie w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowiskooraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 3221, 3260, 3543, 3626, 5794, 5797/1, 5797/3, 5879.

Węgrów, 3.12.2008 rok IOŚ.7670/16/7/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), oraz art. 46 a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 2 i ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że inwestycja Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Szamoty 42B pn. Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 3221, 3260, 3543, 3626, 5794, 5797/1, 5797/3, 5879, zgodnie z z przepisem § 3 ust.1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/, zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (tzw II grupa). W związku z powyższym Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem Nr ZNS.712-66/08 z dnia 3.12.08 r odstąpił od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się także do Starostwa Powiatowego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Starosta Węgrowski pismem Nr ŚRB.7633-63/08 z dnia 13.11.08 r odstąpił od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Węgrowa Postanowieniem Nr IOŚ.7670/16/06/08 z dnia 3.12.2008 r, odstąpił od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. Informuje się zainteresowanych (strony), że istnieje możliwość odwołania się od Postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Burmistrza oraz zapoznania się z Postanowieniem w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, pok Nr 12 w terminie od dnia 3.12.2008 r-10.12.2008 r. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji od 3.12.08r-10.12.08r.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (3 grudnia 2008)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (3 grudnia 2008, 10:56:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij