Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”

Węgrów, 10.05.2012 rok IOŚ.6220.5.1.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że na wniosek Powiatu Węgrowskiego, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5 z dnia 10.05.2012 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid.: 5755, 4456, 4452, 5756/1, 3299, 5412, 5818/3, 5756/3, 1730/6, 5818/1, 5822/2, 5831, 1729, 1057, 6147, 6171, 1056, 1800, 1082, 5822/19, 1042/18, 5822/7, 1597. W związku z powyższym informuje się strony, że mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia składać w wyżej wymienionej sprawie wyjaśnienia do Urzędu Miejskiego w Węgrowie przy ul. Rynek Mariacki 16 pok. Nr 12 .. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty. Informuje się zainteresowanych (strony), że istnieje możliwość zapoznana się z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, pok Nr 12. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo przegladać akta sprawy oraz sporządzać z nich notaki i odpisy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60, 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja zalicza się do rodzajów przedsięwzięć dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji w okresie od 10.05.2012 r do 24.05.2012 r.

Wytworzył: Aggnieszka Łazarska (10 maja 2012)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (10 maja 2012, 14:36:25)

Ostatnia zmiana: agnieszka.lazarska (10 maja 2012, 14:39:10)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij