Obwieszczenie w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu odddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu odddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej “Bagno”-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego na działkach o Nr ewid. 5879, 2476, 2418/1, 2418/2, 2417, 2474/5, 2473/1, 2471/1, 2470/1, 2469/1, 6071, 6070, 2465/3, 2557, 2563/7, 2435/6, 2435/5, 2435/4, 2436, 2437, 6063, 2388/2, 6066, 2461, 6068/4, 2465/4, 2465/11, 6064, 6065, 2439/2, 2415/9, 6059, 6058/4.

Węgrów, 25.09.2008 rok IOŚ.7670/12/6/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), oraz art. 46 a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 2 i ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że inwestycja Miasta Węgrów, 07-100 Węgrów Rynek Mariacki pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej “Bagno”-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego na działkach o Nr ewid. 5879, 2476, 2418/1, 2418/2, 2417, 2474/5, 2473/1, 2471/1, 2470/1, 2469/1, 6071, 6070, 2465/3, 2557, 2563/7, 2435/6, 2435/5, 2435/4, 2436, 2437, 6063, 2388/2, 6066, 2461, 6068/4, 2465/4, 2465/11, 6064, 6065, 2439/2, 2415/9, 6059, 6058/4, zgodnie z z przepisem § 3 ust.1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/, zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (tzw II grupa). W związku z powyższym Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem Nr ZNS.712-61/08 z dniu 12.09.08 r odstąpił od wymogu sporządzenia raportu. Z uwagi na sąsiedztwo inwestycji z obszarem Natura 2000, Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie opinii czy inwestycja będzie oddziaływać na sąsiadujący obszar Natura 2000 i czy zachodzi konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. Wojewoda Mazowiecki pismem WŚ-S.VI/6633/89/08 z dnia 11.09.08 r stwierdził, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na wyznaczony obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Starosta Węgrowski pismem Nr ŚRB.7633-58/08 z dnia 24.09.08 r odstąpił od wymogu sporządzenia raportu. Burmistrz Miasta Węgrowa Postanowieniem Nr IOŚ.7670/12/05/08 z dnia 25.09.2008 r, odstąpił od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. Informuje się zainteresowanych (strony), że istnieje możliwość odwołania się od Postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Burmistrza oraz zapoznania się z Postanowieniem w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, pok Nr 13 w terminie od dnia 25.09.2008 r-3.10.2008 r. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa , tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji, na okres 7 dni od 25.09.08r-3.10.08r.
Postanowienie (345kB) pdf

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (25 września 2008)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (25 września 2008, 09:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij