Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacją deszczową z separatorem, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1.

Węgrów, 10.06.2009 rok IOŚ.7670/5/05/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że inwestycja Miasta Węgrów, 07-100 Węgrów Rynek Mariacki 16 pod nazwą: Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacja deszczową z separatorem, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1 położonych w Węgrowie, zgodnie z przepisem § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/, zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany (tzw II grupa). W związku z powyższym Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem Nr ZNS.712-18/09 z dnia 10.06.09 r odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Starosta Węgrowski pismem Nr ŚRB.7633-13/09 z dnia 9.06.09 r odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Węgrowa Postanowieniem Nr IOŚ.7670/5/05/09 z dnia 10.06.2009 r, odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji, na okres 14 dni od 10.06.09r-25.06.09r.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (10 czerwca 2009)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (10 czerwca 2009, 14:32:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij