Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowosci Węgrów ul. Szamoty-etap I na działkach o Nr ewid. 5756/3, 5831 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 1.10.2008 rok IOŚ.7670/13/1/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), oraz art. 46 a ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że na wniosek Miasta Węgrów, 07-100 Węgrów Rynek Mariacki 16, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I na działkach o nr ewid. 5756/3, 5831 położonych w Węgrowie. Informuje się zainteresowanych (strony), że istnieje możliwość zapoznana się z aktami sprawy oraz skaładania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, pok Nr 12 w terminie od dnia 1.10.2008 r-15.10.2008 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/, zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku z tym organ wystąpi o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia do następujących organów: 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie, 2.Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa , tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (1 października 2008)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (1 października 2008, 08:40:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij