Odstapienie od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa dróg gminnych w mieście Węgrowie: ulica Aleja Partyzantów, ulica Słoneczna , ulica Szeroka, przebudowa włączenia Al. Partyzantów do drogi krajowej Nr 62

Węgrów 2007.04.03

IGK.7670/20/04/06

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 Kpa, art. 51 ust. 3, art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.), § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Miasta Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów w sprawie: Budowy niżej wymienionych dróg gminnych w mieście Węgrowie: ulica Aleja Partyzantów odcinek dł. 870 m, ulica Słoneczna odcinek dł.1007 m, ulica Szeroka odcinek dł. 213 m, przebudowa włączenia Alei Partyzantów do drogi krajowej nr 62, (ul Gdańska) odcinek dł. 4,5 m,
na działkach nr ew. 891/1, 892,757/3, 5399/17, 758/7, 758/9, 758/11, 759/2, 800/2, 803/2, 804/2, 5416/8, 5416/9, 805/2, 807/2, 808/2, 809/2, 810/2, 811/3, 5421/7, 813/2, 813/3, 5421/8, 814/3, 816/2, 817/2, 819/2, 893/2, 894/9, 894/10, 894/11, 897/2, 898/2, 2915/2, 900/3, 900/4, 901/3, 902/2, 5428/9, 902/3, 5428/11, 5428/13, 902/4, 902/5, 5428/16, 905/2, 906/2, 907/2, 908/2, 909/2, 910/2, 911/5, 911/6, 912/2, 913/3, 914/2, 914/3.
położonych w Węgrowie przy ul Alei Partyzantów
na działkach nr ew. 759/1, 758/6, 5399/4, 5399/1, 5399/9, 5399/8, 5399/7, 5399/12, 5399/11, 5398/2, 5398/10, 5398/8, 5398/6, 5397/4, 751, 752/1, 5394/7, 5394/6, 5394/2, 5394/3, 744/1, 744/2, 742/2, 742/4, 740/13, 740/15, 738/6, 738/4, 738/3, 736/6, 736/5, 736/8, 736/3, 736/1, 734, 732, 730, 728, 726/1, 726/5, 724, 723, 800/5, 800/6, 759/1, 799/9, 799/10, 771, 759, 5375, 5373, 5372/1, 5371/4, 5371/3, 5371/2, 5371/1, 5367/4, 5367/5, 5367/3, 5367/2, 5667/1, 5366/2, 5366/1, 5366/5, 5365/3, 5365/2, 5370.
położonych w Węgrowie przy ul Słonecznej
na działkach nr ew. 6172/1, 958 położonych w Węgrowie przy ul Szerokiej
na działkach nr ew. 5284 położonych w Węgrowie przy ul Gdańskiej.

P o s t a n a w i a m

Odstąpić od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisem § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/ przedmiotowa inwestycja, zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
W związku z powyższym zostało skierowane zapytanie do Starosty Powiatowego w Węgrowie i do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Wobec faktu iż, Starosta Powiatu Węgrowskiego pismem numer ŚR.7633-14/07 z dnia 26.03.2007 r. odstąpił od nakładania obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie postanowieniem Nr. ZNS.712-14/07 z dnia 28.03.2007 r. odstąpił od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, z uwagi na niewielkie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, postanawiam jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opublikował: Agnieszka Łazarska (4 kwietnia 2007, 15:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij