Obwieszczenie w sprawie zapytania o wyrażeniu opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa mostu o dobudowę kładki dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece Ada w m. Węgrów w ciągu drogi powiatowej nr 4223W Węgrów - Międzyleś”., przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid. 6171, 6147, 5756/3, 1082,5822/2. 5822/19.

Węgrów, 8.10.2012 rok IOŚ.6220.7.4.2012 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że przedsięwzięcie pod nazwą:“Rozbudowa mostu o dobudowę kładki dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece Ada w m. Węgrów w ciągu drogi powiatowej nr 4223W Węgrów - Międzyleś”., przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid. 6171, 6147, 5756/3, 1082,5822/2. 5822/19, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja zalicza się do rodzajów przedsięwzięć dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany (tzw II grupa). W związku z powyższym Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Rerenowych w Siedlcach o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa , tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji, na okres 14 dni od 8.10.2012 r-22.10.2012 r.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (10 października 2012)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (10 października 2012, 08:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij