Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia Nr WOOŚ-II.4240.648.2012 MŚ z dnia 28.05.2012 roku w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid.: 5755, 4456, 4452, 5756/1, 3299, 5412, 5818/3, 5756/3, 1730/6, 5818/1, 5822/2, 5831, 1729, 1057, 6147, 6171, 1056, 1800, 1082, 5822/19, 1042/18, 5822/7, 1597.

Węgrów 2012.05.31 IOŚ.6220.5.5.2012 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem Nr WOOŚ-II.4240.648.2012 MŚ z dnia 28.05.2012 roku wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid.: 5755, 4456, 4452, 5756/1, 3299, 5412, 5818/3, 5756/3, 1730/6, 5818/1, 5822/2, 5831, 1729, 1057, 6147, 6171, 1056, 1800, 1082, 5822/19, 1042/18, 5822/7, 1597. W związku z powyższym informuje wnioskodawcę i strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia które jest do wglądu i znajduje się w aktach Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów pok. Nr 12. Postanowienie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa). Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa , tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji, na okres 14 dni od 31.05.2012 r-.15.06.2012 r.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (31 maja 2012)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (31 maja 2012, 10:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij