Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi, ul. Narutowicza, placu przed „Domem Lipki” oraz rozbudowie ul. Rzemieślniczej, na działkach nr ewid. 3642, 5098, 5719, 5930/4, 5772/3, 5773/4, 5793, 5790/2, 5791/2, 5879, 3298, 3641, 3645, 3221, 3643, 3632, 5794, 3260, 4528/1, 3511/1, 3511/2, 5792/1, 5791/3, 5791/4, 3514/1, 3514/3, 3514/4, 3539/1, 3540, 3626, 5773/5, 5412, 3314, 5097, 3244, 5790/1.

Węgrów, 5.06.2009 rok IOŚ.7670/4/08/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że inwestycja Miasta Węgrów, 07-100 Węgrów Rynek Mariacki 16 pod nazwą: Przebudowa Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi, ul. Narutowicza, placu przed „Domem Lipki” oraz rozbudowie ul. Rzemieślniczej, na działkach nr ewid. 3642, 5098, 5719, 5930/4, 5772/3, 5773/4, 5793, 5790/2, 5791/2, 5879, 3298, 3641, 3645, 3221, 3643, 3632, 5794, 3260, 4528/1, 3511/1, 3511/2, 5792/1, 5791/3, 5791/4, 3514/1, 3514/3, 3514/4, 3539/1, 3540, 3626, 5773/5, 5412, 3314, 5097, 3244, 5790/1, położonych w Węgrowie, zgodnie z przepisem § 3 ust.1 pkt 56, 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami/, zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany (tzw II grupa). W związku z powyższym Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem Nr ZNS.712-16/09 z dnia 1.06.09 r odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się się z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska czy planowana inwestycja będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie Nr RDOŚ-14-WST-I-s-MC-6633-67/09 z dnia 12 maja 2009 roku stwierdził, że inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta Węgrowa zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Węgrowie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Starosta Węgrowski pismem Nr ŚRB.7633-11/09 z dnia 2.06.09 r odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Węgrowa Postanowieniem Nr IOŚ.7670/4/07/09 z dnia 5.06.2009 r, odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa , tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji, na okres 14 dni od 5.06.09r-22.6.09r.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (5 czerwca 2009)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (5 czerwca 2009, 08:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij