Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcoia pn.“Budowa nowej przepompowni ścieków “POLNA” z kanałem tłocznym ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid. 5666/5, 5666/6, 5666/7, 5666/9, 5414/2, 5758/5, 3242/1.

Węgrów, 10.09.2013 r. IOŚ.6220.3.1.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Węgrowa informuje że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociagów I Kanalizacji Sp. zo.o., 07-100 Węgrów, ul. Szamoty 42b z dnia 22.08.2013 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa nowej przepompowni ścieków “POLNA” z kanałem tłocznym ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid. 5666/5, 5666/6, 5666/7, 5666/9, 5414/2, 5758/5, 3242/1. W związku z powyższym informuje się strony, że mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia składać w wyżej wymienionej sprawie wyjaśnienia do Urzędu Miejskiego w Węgrowie przy ul. Rynek Mariacki 16 pok. Nr 12 .. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty. Informuje się zainteresowanych (strony), że istnieje możliwość zapoznana się z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, pok Nr 12. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo przegladać akta sprawy oraz sporządzać z nich notaki i odpisy. Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Węgrowa, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w miejscu planowanej inwestycji w okresie od 10.09.2013 r do 24.09.2013 r.

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (10 września 2013)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (10 września 2013, 11:39:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij