Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest

Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest § 1 1.Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Węgrowa. 2.Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie Miasta Węgrowa. § 2 1.Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Węgrowie stosownego wniosku (Załącznik Nr 1) do Urzędu Miejskiego w Węgrowie do którego należy dołączyć : -informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). - kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli. 2.Wnioski na dany rok przyjmowane będą w terminie do 31 marca każdego roku. 3.Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, na podstawie ww. dokumentów oraz oględzin budynku, sporządzenia przez komisję oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). Komisja rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji (Złącznik Nr 2) 4.Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Miejskiego o zakończeniu ww. prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Miejskim: -informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1 876). § 3 1.Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych 2.Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. § 4 1.O kolejności realizacji wniosków będzie decydować komisja powołana przez Burmistrza Miasta. 2.Łączna wartość zakwalifikowanych wniosków nie może przekroczyć wartości dostępnych środków. 3.Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym. § 5 1.Burmistrz Miasta Węgrowa powołuje Komisję opiniującą przyznanie dofinansowania na zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest. 2.Skład komisji: -Grzegorz Biernat - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami Rady Miejskiej Węgrowa -Marek Sewerynik – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami Rady Miejskiej Węgrowa -Tomasz Głażewski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgrowie -Agnieszka Łazarska- Pracownik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgrowie 3.W każdym posiedzeniu Komisji będzie brało udział co najmiej trzy osoby. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków i przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) oraz przedstawienie wybranych wniosków do akceptacji Burmistrzowi. § 6 1.Po zakwalifikowaniu wniosków do reazlizacji, Miasto Węgrów zgodnie z ustawą o zmówieniach publicznych wyłoni wykonawcę na wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest i podpisze z nim umowę. 2.Miasto Węgrów podpisze umowę z Wnioskodawcą na dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia polegającego na pokryciu kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest. Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępnienia działki i budynku w zasięgu niezbędnym do prowadzenia w/w prac. 3.Wnioskodawca po zakwalifikowaniu dostrczy kopie potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu. § 7 Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty: a)na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego b)na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu (33kB) pdf

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (11 marca 2009)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (11 marca 2009, 09:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij