Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:“ Budowie ulic w Węgrowie: Obrębowej, Skośnej oraz łączników pomiędzy ulicą Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami Skośną i Obrębową wraz z kanalizacją deszczową” na działkach o Nr ewid. 3991/4, 3999/5, 4005/1, 4006/1, 4007/5, 4009/2, 4011/4, 4011/5, 4203/2, 4204, 4205, 4206, 4209, 4213, 4215, 4214/3, 4214/5, 4214/7, 4216/1, 4217/2, 4218/2, 4218/3, 4220/3, 4220/5, 4221, 4222, 4223, 4225/2, 4225/3, 4225/4, 4226, 4245, 5925, 6227, 6275, 8002, 8049/1.

Węgrów, 22.04.2010 r IOŚ.7670/8/12/08-10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 49, 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r-Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, po rozpatrzeniu sprawy wydanej decyzji z dnia 18.07.2008 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. “ Budowa ulic w Węgrowie: Obrębowej, Skośnej oraz łączników pomiędzy ulicą Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami Skośną i Obrębową wraz z kanalizacją deszczową” na działkach o Nr ewid. 3991/4, 3999/5, 4005/1, 4006/1, 4007/5, 4009/2, 4011/4, 4011/5, 4203/2, 4204, 4205, 4206, 4209, 4213, 4215, 4214/3, 4214/5, 4214/7, 4216/1, 4217/2, 4218/2, 4218/3, 4220/3, 4220/5,4221, 4222, 4223, 4225/2, 4225/3, 4225/4, 4226, 4245, 5925, 6227, 6275, 8002, 8049/1, p o s t a n a w i a m z urzędu sprostować w decyzji Nr 7/2008 /znak IOŚ.7670/8/11/08/ błąd pisarski powstały w wyniku oczywistej omyłki: na stronie 1 w miejscu działki o Nr ewid. 4208 winna być działka o Nr ewid.4215, na str. 2 w miejscu działki o Nr ewid. 4208 winna być działka o Nr ewid.4215. W załączniku Nr 1 do decyzji Nr 7/2008 znak /IOŚ.7670/8/11/08/ w pkt. 2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szata roślinną: w miejscu działki o Nr ewid. 4208 winna być działka o Nr ewid.4215. U z a s a d n i e n i e W dniu 28.03.2008 roku do Burmistrza Miasta Węgrowa wpłynął wniosek Miasta Węgrów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:“ Budowie ulic w Węgrowie: Obrębowej, Skośnej oraz łączników pomiędzy ulicą Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami Skośną i Obrębową wraz z kanalizacją deszczową” na działkach o Nr ewid. 3991/4, 3999/5, 4005/1, 4006/1, 4007/5, 4009/2, 4011/4, 4011/5, 4203/2, 4204, 4205, 4206, 4209, 4213, 4215, 4214/3, 4214/5, 4214/7, 4216/1, 4217/2, 4218/2, 4218/3, 4220/3, 4220/5, 4221, 4222, 4223, 4225/2, 4225/3, 4225/4, 4226, 4245, 5925, 6227, 6275, 8002, 8049/1. Do wniosku dołączona była charakterystyka przedsięwzięcia wraz z mapą ewidencyjną na której były zaznaczone w/w działki. W trakcie wysyłania do Starostwa Powiatowego i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapytania co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko nastąpił błąd. Zamiast działki o Nr ewid. 4215 została wpisana działka o Nr ewid. 4208. Wobec powyższych ustaleń, postanawiam z urzędu sprostować wymieniony błąd pisarski. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Otrzymują: 1.Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów 2. Strony w postępowaniu poprzez obwieszczenie 3. a/a

Wytworzył: Agnieszka Łazarska (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Agnieszka Łazarska (22 kwietnia 2010, 13:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij