2008

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

UCHWAŁA Nr XXIX/199/2008 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie biorącym udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto.

UCHWAŁA Nr XXIX/199/2008 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie biorącym udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach [...]

Uchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 1825/28 na powierzchni 16 arów położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 1825/28 na powierzchni 16 arów położonej w granicach administracyjnych [...]

Uchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 799/3 na powierzchni 0,1402 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 799/3 na powierzchni 0,1402 ha położonej w granicach administracyjnych miasta [...]

Uchwała Nr XXIX/196/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXIX/196/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego [...]

Uchwała Nr XXIX/195/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXIX/195/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków [...]

Uchwała Nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku

Uchwała Nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku [...]

Uchwała Nr XXVIII/193/2008 RAdy Miejskiej Węgrowa z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta Węgrowa do Programu Wieloletniego pn.'Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Uchwała Nr XXVII/192/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku. [...]

Uchwała Nr XXVII/192/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku.

Uchwała Nr XXVII/192/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 roku. [...]

Uchwała Nr XXVII/191/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 paździenika 2008 roku w sprawie wyboru delegata Miasta Węgrowa do reprezentowania Miasta w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich

Uchwała Nr XXVII/191/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 paździenika 2008 roku w sprawie wyboru delegata Miasta Węgrowa do reprezentowania Miasta w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Powiatów i Gmin [...]

Uchwała Nr XXVII/190/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w uchwale o przystąpieniu Miasta Węgrowa do Stowarzyszenia pod nazwą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr XXVII/190/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w uchwale o przystąpieniu Miasta Węgrowa do Stowarzyszenia pod nazwą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna [...]

Uchwała Nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o [...]

Uchwała Nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie

Uchwała Nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie [...]

Uchwała Nr XXVII/188/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany zasad ustalenia diet dla radnych

Uchwała Nr XXVII/188/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany zasad ustalenia diet dla radnych [...]

Uchwała Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [...]

Uchwała Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego [...]

Uchwała Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie nadania nazw ulic

Uchwała Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie nadania nazw ulic [...]

Uchwała Nr XXVII/183/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich

Uchwała Nr XXVII/183/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich [...]

Uchwała Nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 X.2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 X.2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. [...]

Uchwała Nr XXVII/181/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie obniżenia ceby zyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego w 2009 roku na obszarze miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXVII/181/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie obniżenia ceby zyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego w 2009 roku na obszarze miasta Węgrowa [...]

Uchwała Nr XXVII/180/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/180/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała Nr XXVII/179/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr XXVII/179/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku [...]

Uchwała Nr XXIV / 165 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 lipca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta [...]

Uchwała Nr XXI / 151 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 4 czerwca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta [...]

UCHWAŁA Nr XXVI / 176 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXVI / 176 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z [...]

Uchwała Nr XXVI / 175 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Węgrowie (Nowiny, ul.Różana, Al.Solidarności, Ruszczyzna)

Uchwała Nr XXVI / 175 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Węgrowie [...]

Uchwała Nr XXVI / 174 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Węgrowie

Uchwała Nr XXVI / 174 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego [...]

Uchwała Nr XXVI/178/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie Miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXVI/178/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie Miasta Węgrowa Na [...]

Uchwała XXVI/173/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Węgrów”

Uchwała XXVI/173/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Węgrów” Na [...]

Uchwała Nr XXVI/172/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 8118/8 na powierzchni 650 m² położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXVI/172/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 8118/8 na powierzchni 650 m² [...]

Uchwała Nr XXVI/171/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 894/17 na powierzchni 0,1512 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXVI/171/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 894/17 na powierzchni 0,1512 ha [...]

Uchwała Nr XXVI/170/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 1027/7 na powierzchni 0,0363 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXVI/170/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 1027/7 na powierzchni 0,0363 ha [...]

Uchwała Nr XXIV/166/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 69

Uchwała Nr XXIV/166/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 69 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 [...]

Uchwały z XXV nadzwyczajnej sesji rady Miejskiej Węgrowa odbytej w dniu 14 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXV/167/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. [...]

Uchwała nr XXIII/164/2008 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Węgrów na realizację projektu systemowego dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniesienia własnego wkładu – „Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Tytuł projektu: „Kontrakt socjalny Twoją szansą …”.

Uchwała nr XXIII/164/2008 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Węgrów na realizację projektu systemowego dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniesienia własnego [...]

Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania odznaczeń „ Za Zasługi dla Węgrowa”

Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania odznaczeń „ Za Zasługi dla Węgrowa” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Węgrowa”

Uchwała Nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Węgrowa” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. [...]

Uchwała Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Węgrowa”

Uchwała Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Węgrowa” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 [...]

Uchwała Nr XXII/159/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Uchwała Nr XXII/159/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 roku. Nr 142, poz.1591 z [...]

UCHWAŁA Nr XXII / 157 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Węgrowski Ośrodek Kultury w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowiena realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury widowiskowo-technicznej Węgrowskiego Ośrodka Kultury”

UCHWAŁA Nr XXII / 157 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Węgrowski Ośrodek Kultury w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowiena realizację przedsięwzięcia [...]

Uchwała Nr XII / 156 / 2008 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr XII / 156 / 2008 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst [...]

Uchwała Nr XXII / 155 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiena budowę sieci kanalizacyjnej Węgrów Bagno – etap I (ul.E.Orzeszkowej i ul.Różana)

Uchwała Nr XXII / 155 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiena budowę sieci kanalizacyjnej Węgrów Bagno – [...]

Uchwała Nr XXII / 154 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 września 2007r. w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli

Uchwała Nr XXII / 154 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 września 2007r. w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr XXII / 153 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok

Uchwała Nr XXII / 153 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o [...]

Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Węgrowskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok

Uchwała Nr XXII / 152 / 2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Węgrowskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o [...]

Uchwała Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 1825/28 na powierzchni 0,5371 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa

Uchwała Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o Nr 1825/28 na powierzchni 0,5371 ha położonej w granicach administracyjnych miasta [...]

Uchwały z XXI zwyczajnej sesjis Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich Na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [...]

Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z XXI zwyczajnej sesji odbytej w dniu 2 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich Na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [...]

Uchwała Nr XVII/125/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Węgrowa

Uchwała Nr XVII/125/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 rokuw sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Węgrowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA Nr XVII/120/2008 RADY MIEJSKIEJ w Węgrowie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia dla Miasta Węgrowa „Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki w Węgrowie i Gminie Liw”.

UCHWAŁA Nr XVII/120/2008 RADY MIEJSKIEJ w Węgrowiez dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia dla Miasta Węgrowa „Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki w Węgrowie i Gminie Liw”.Na podstawie art. 7 ust . 1, pkt. 10, art. [...]

Uchwala Nr XVII/123/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: przystąpienia Miasta Węgrowa do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Uchwala Nr XVII/123/2008Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 rokuw sprawie: przystąpienia Miasta Węgrowa do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Na podstawie art. 18, ust. 2 [...]

Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XVII/124/2008Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. [...]

Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XVII/124/2008Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2008 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij