2009

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Uchwała Nr XLIV/287/09 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Węgrowa na rok 2010 [...]

Uchwała Nr XLIV/286/09 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Węgrowa na rok 2010 [...]

Uchwała Nr XLIV/285/09 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Uchwała Nr XLIV/284/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Węgrowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Węgrowie. [...]

Uchwała Nr XLIV/283/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia dla miasta Węgrowa Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień na rok 2010 [...]

Uchwała Nr 371/S/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Węgrów na rok 2010, przedłożonym wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu i prognozie długu. [...]

Uchwała Nr XLII/276/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji SP ZOZ pod nazwą : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach [...]

Uchwała Nr XLII/275/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Uchwała Nr XLII/274/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009 roku

zmiany uchwały nr XLI/259/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym [...]

Uchwała Nr XLII/272/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku [...]

uchwała Nr XLII/271/2009 rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa- Centrum [...]

Uchwała Nr XXXIX/251/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie wprowadze nia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Uchwała Nr XXXIX/250/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu w roku 2009 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia "Budowa obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ochrony ludności i [...]

Uchwała Nr XXXIX/249/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu w roku 2009 na przebudowę drogi powiatowej nr 4256 W - ul. Młodzieżowa u ul. Bohaterów Warszawy [...]

Uchwała Nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

Uchwała Nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. [...]

uchwała Nr XXXVI/231/2009 rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku

przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz [...]

Uchwała Nr XXXVI/230/2009 rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu w części dzialki o nr ewid. 6001/1 na pow. 1018 m oraz części dzialki o nr ewid. 6001/4 na pow. 1711 m położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrowa [...]

Uchwała Nr XXXVI/229/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu na działce o nr ewidencyjnym 894/6 na pow. 0,1394 ha położonej w granicach administracyjnych miasta Węgrowa [...]

Uchwała Nr XXXVI/228/2009 rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Węgrowa za 2008 rok [...]

Uchwała Nr XXXIV/221/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku [...]

uchwała Nr XXXIV/220/2009 rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała Nr XXXIV /217/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii w sprawiie pozbawienia charakteru ochronnego lasu na działce o nr ew.5996/3 na pow. 0,1825 ha położonej w Węgrowie przy ul. Gajowej [...]

Uchwała Nr XXXII/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. Łamanej  Uchwała Nr XXXII/214/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody [...]

Uchwała Nr XXXII/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. Słowackiego  Uchwała Nr XXXII/213/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia [...]

Uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pn." Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego i Poradni specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Węgrowskiego

Uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pn." Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego i Poradni [...]

Uchwała Nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację w 2009 roku zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację w 2009 roku zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij