wyłożenie do publicznego wglądu planu Miedzanka

Węgrów 2009.10.09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały

Rady Miejskiej Węgrowa Nr XXI/147/2008  z dnia 2 czerwca 2008 roku zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka obejmującego obszar w granicach określonych: 

południową granicą działek o numerach ewidencyjnych 714/2, 752/2, 716/3, północną granicą działki numer ewidencyjny 719/1, południową granicą działek o numerach ewidencyjnych 717/2, 2974/1  do zachodniej granicy działki numer ewidencyjny 723, dalej w kierunku północnym do wschodniej granicy działki numer ewidencyjny 590 i wschodnią granicą działki numer ewidencyjny 590 do północno-zachodniego punktu granicznego działki numer 591, dalej w kierunku zachodnim do południowo-wschodniego punktu granicznego działki numer ewidencyjny 586, południową granicą działki numer ewidencyjny  586, dalej w kierunku zachodnim północną granicą działki numer ewidencyjny 589, zachodnią granicą działki numer ewidencyjny  589, wschodnią granicą drogi krajowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5284 do południowej granicy działki numer 714/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.10.2009r do 30.11.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 1 pok. Nr 3  w godz. od 8oo do  16oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

odbędzie się w dniu 25.11.2009r.  w siedzibie Węgrowskiego Ośrodka Kultury   w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 4A  o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie

planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza  Miasta Węgrowa, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

21 grudnia 2009r.

                                                                                

                                                                                         

                                                                                                 Burmistrz Miasta Węgrowa

 

 

Węgrów 2009.10.09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Węgrowa

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.  ),

w związku z prowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka , obszaru położonego pomiędzy : południową granicą działek o numerach ewidencyjnych 714/2, 752/2, 716/3, północną granicą działki numer ewidencyjny 719/1, południową granicą działek o numerach ewidencyjnych 717/2, 2974/1  do zachodniej granicy działki numer ewidencyjny 723, dalej w kierunku północnym do wschodniej granicy działki numer ewidencyjny 590 i wschodnią granicą działki numer ewidencyjny 590 do północno-zachodniego punktu granicznego działki numer 591, dalej w kierunku zachodnim do południowo-wschodniego punktu granicznego działki numer ewidencyjny 586, południową granicą działki numer ewidencyjny  586, dalej w kierunku zachodnim północną granicą działki numer ewidencyjny 589, zachodnią granicą działki numer ewidencyjny  589, wschodnią granicą drogi krajowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5284 do południowej granicy działki numer 714/2,

z a w i a d a m i a m , że :

 

1) do opracowania  projektu dokumentu   przystąpiono na podstawie uchwały  Rady Miejskiej

      Węgrowa Nr XIX/130/2008 z dnia 31 marca  2008 roku,

2) z niezbędną dokumentacją sprawy , którą określa art. 39 ust. 2 w/w ustawy , można się zapoznać w pokoju Nr 3 Urzędu Miejskiego w Węgrowie  ul. Wyszyńskiego 1 w godzinach od 800 do 16oo.

3) zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie do Burmistrza Miasta Węgrowa:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16,

       07-100 Węgrów,

- ustnie do protokołu w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich  

   bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@wegrow.com.pl,

z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą  w terminie  od 28.10.2009r .  do 21.12.2009r.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

 

 

                                                                Burmistrz Miasta Węgrowa


Wytworzył: wanda krawczyńska (12 października 2009)
Opublikował: Wanda Krawczyńska (12 października 2009, 14:08:35)

Ostatnia zmiana: Sylwia Żółkowska (24 kwietnia 2015, 15:14:43)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij