zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu strefy śródmiejskiej Węgrowa - składanie wniosków strategiczna ocena

Węgrów, 21.03.2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Węgrowa

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m , że :

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa w granicach określonych: zachodnią granicą ulic Polnej i Nadrzecznej, północną  granicą ul. Nadrzecznej do północno-zachodniego narożnika działki o numerze ewidencyjnym 4476, dalej w kierunku południowym wschodnią granicą działki 5711, a następie w kierunku wschodnim północną granicą działek 5711 i 4458 do północno-wschodniego narożnika działki 4458, dalej w kierunku południowym zachodnią granicą ul. Chopina do połączenia z ulicą Wieniawskiego, dalej zachodnią granic  działki nr 5733/4, dalej w kierunku wschodnim południową granicą ul. Wieniawskiego do jej połączenia z ulicą Gdańską, dalej przejście przez ul. Gdańską do północno-zachodniego narożnika działki nr 3272, a następnie w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Gdańskiej do północno-zachodniego narożnika działki nr 5741/2 i jej północną i wschodnią granicą do połączenia z działką 5080/2, dalej w kierunku wschodnim północnymi granicami działek o numerach ewidencyjnych 5080/2, 5080/4, dalej północną granicą działki 5081/2 do południowo-zachodniego narożnika działki 5078, dalej zachodnią i północną granicą działki 5078 do połączenia z ul. Piwną, dalej przejście przez ul. Piwną do północno-zachodniego narożnika działki 5748, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 5748 i działki nr 4387 do działki 4386, dalej zachodnią i północną granicą działki 4386 do działki 5746 i jej północną granicą do ul. Przechodniej, przejście przez ul. Przechodnią do północno-zachodniego narożnika działki 4362, dalej północnymi granicami działek 4362, 4361 i 4359 do ul. Szamoty, dalej przejście przez ul. Szamoty do północno-zachodniego narożnika działki 4397 i jej północną granicą do ul. Kołłątaja i dalej przez ul. Kołłątaja do północno-zachodniego narożnika działki 4411, dalej wschodnią granicą ul. Kołłątaja do południowej granicy ul. Krasickiego, dalej w kierunku wschodnim do północno-wschodniego narożnika działki 5784/1 i dalej wschodnią granicą działki 5784/1 i 5784/2 do ulicy Kościuszki i przejście przez ul. Kościuszki do północno-zachodniego narożnika działki 3651/1, a następnie w kierunku wschodnim południową granicą ul. Kościuszki do północno-zachodniego narożnika działki 3673/2, dalej w kierunku południowym zachodnią i południową granicą działki 3673/2 i wschodnią granicą działek 3720 i 3721 do ulicy Zwycięstwa, dalej w kierunku zachodnim północną granicą ul. Zwycięstwa do południowo-zachodniego narożnika działki nr 3663 i przejście przez ul. Zwycięstwa do północno – wschodniego narożnika  działki nr 3917/2, następnie południową krawędzią ul. Zwycięstwa do przecięcia z ul. Mickiewicza, dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ulicy Mickiewicza do północno - zachodniego narożnika działki nr 3979/6, dalej w kierunku zachodnim do południowo-wschodniego narożnika działki nr 5896/2 i południową granicą działki nr 5896/2 do ul. Wyszyńskiego, a następnie zachodnią granicą działki 5896/2 do południowo – wschodniego narożnika działki 5897/1, dalej południową granicą działki 5897/1 do południowo – wschodniego narożnika działki 5891/30 i jej południową granicą do północno-wschodniego narożnika działki 6322/1 i jej wschodnią i południową granicą do ul. Piłsudskiego i po przejściu przez ul. Piłsudskiego do południowo – wschodniego narożnika działki nr 5884/2 i południową granicą działki 5884/2 do ul. Przemysłowej, dalej w kierunku południowo-zachodnim wschodnią granicą ulicy Przemysłowej i Bohaterów Warszawy do południowo-zachodniego narożnika działki nr 3569, dalej w kierunku zachodnim przejście przez ul. Bohaterów Warszawy do południowo-wschodniego narożnika działki 5676/15 i jej południową i zachodnią granicą po przejściu przez ul. Przemysłową do południowo –wschodniego narożnika działki 3548, dalej północną i zachodnią granicą ul. Przemysłowej do południowo-wschodniego narożnika ul. Nowej, a następnie wschodnią granicą ul. Nowej do ul. Żeromskiego i dalej w kierunku zachodnim południową granicą ul. Żeromskiego do północno-wschodniego narożnika działki 3550/3 i dalej 8,0 m od krawędzi drogi ul. Żeromskiego w kierunku południowym i dalej w kierunku zachodnim w odległości 8,0 m od ul. Żeromskiego do ul. Podlaskiej i dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Podlaskiej do wysokości południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18 i przejście przez ul. Podlaską do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18, a następnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek 5671/18, 5672/26, 5672/27 i zachodnią granicą działki 5672/27 do jej północno-zachodniego narożnika i dalej w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/11, dalej w kierunku północnym do południowej granicy ul. Żeromskiego i przejście przez ul. Żeromskiego do południowo-zachodniego narożnika działki 5666/2, dalej w kierunku wschodnim północną granicą ul. Żeromskiego do zachodniej granicy ul. Polnej,

podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie prowadzenia procedury sporządzania planu. Dokumentem do projektu planu będzie prognoza oddziaływania na środowisko.

Do opracowania przedmiotowego projektu planu przystąpiono na podstawie uchwały Nr  XVI/88/2012 z dnia 29 lutego 2012r. Rady Miejskiej Węgrowa.

W dniach od 2 kwietnia 2012 r. do 9 maja 2012 r. zainteresowani mogą składać wnioski do  Burmistrza Miasta Węgrowa z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczą:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16,

       07-100 Węgrów,

- ustnie do protokołu w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich  

   bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@wegrow.com.pl,

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

 

 


Wytworzył: wanda krawczynska (23 marca 2012)
Opublikował: Wanda Krawczyńska (23 marca 2012, 11:29:24)

Ostatnia zmiana: Sylwia Żółkowska (24 kwietnia 2015, 15:09:37)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij