przystąpienie do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania Zelce I i Osiedle Polna


Węgrów, 04.01.2017 r.
 
GPN.6721.1-2.2016
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz w  związku z Uchwałami Rady Miejskiej Węgrowa nr XXVI/166/2016 z dn. 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – strefy magazynowo-produkcyjnej Zelce I oraz nr XXVII/177/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - „Osiedle Polna"
 
zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w  ramach  strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko.
 
Projekt miejscowego planu strefy magazynowo-produkcyjnej Zelce I obejmuje obszar: od północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 6002/3 w kierunku wschodnim północną granicą działek nr ew. 6002/3, 6002/2, 6013/2, następnie wschodnią i południową granicą działki nr ew. 6013/2 do granicy z działką nr ew. 6013/3, dalej w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr ew. 6013/3, następnie w kierunku zachodnim południową granicą działek nr ew. 6013/3, 6013/4 do granicy z działką nr ew. 6018, dalej w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr ew. 6018 oraz w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 6018, następnie w kierunku północnym do północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 6013/4, dalej w kierunku północnym granicą działki nr ew. 6002/11 do wysuniętego najbardziej na południe punktu przecięcia konturu PsVI na działce nr ew. 6002/11 z wschodnią granicą działki nr ew. 1905, następnie w kierunku wschodnim południową granicą kolejno konturów PsVI, B, PsVI na działce nr ew. 6002/11 do południowo – wschodniego narożnika najbardziej wysuniętego na wschód konturu PsVI na działce nr ew. 6002/11, dalej z tego punktu w kierunku północno – wschodnim do północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 6002/3.
 
Projekt miejscowego planu „Osiedle Polna" obejmuje obszar: od północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/8, północną granicą tej działki, dalej w kierunku południowo – wschodnim odcinkiem o dł. 15,5 m, następnie w kierunku południowym do punktu położonego na północnej granicy działki nr 5727/17 w odl. 22 m od  południowo wschodniego narożnika działki nr 5727/8, następnie w kierunku wschodnim północną granicą działki 5727/17 do północno-wschodniego narożnika działki 5727/17, dalej w kierunku południowym zachodnią granicą działki nr ew. 5727/2 do punktu na tej granicy położonego w odległości 5 m na północ od południowo – zachodniego narożnika działki nr 5727/2, następnie z tego punktu do punktu położonego na północnej granicy ul. Wieniawskiego w odległości 5 m od południowo – zachodniego narożnika działki nr 5727/2, dalej w kierunku południowo – zachodnim północną granicą ul. Wieniawskiego do punktu położonego na tej granicy w odległości 38 m od południowo – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/17, następnie odcinkiem o długości 15 m nachylonym pod kątem 15º do północnej granicy ul. Wieniawskiego, dalej z tego punktu do punktu położonego na południowej granicy działki nr 5727/36 w odległości 4,5 m od najbardziej wysuniętego na południe punktu przecięcia granicy tej działki z działką nr ew. 5414/2, dalej w kierunków północno – zachodnim do punktu załamania działki nr 5727/22 położonego na wysokości działki nr ew. 5661/2, następnie w kierunku północnym wschodnią granicą ul. Polnej i Nadrzecznej do północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/8.
 
Przedmiotem opracowywanych prognoz będzie ocena skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego na środowisko.
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w prognoz:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów;
- ustnie do protokołu w pok. Nr 4 Urzędu Miejskiego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 1 lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: sekretariat@wegrow.com.pl

w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

Wytworzył: Sylwia Żółkowska (4 stycznia 2017)
Opublikował: Sylwia Żółkowska (5 stycznia 2017, 09:03:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgrowie

Ostatnia zmiana: Sylwia Żółkowska (25 września 2017, 09:30:53)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij