ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania miasta Węgrowa "Osiedle Polna"


Węgrów, 2018.03.05
GPN.6721.2.2016
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Węgrowa
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – „Osiedle Polna”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa nr XXVII/177/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - „Osiedle Polna" w granicach określonych: od północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/8, północną granicą tej działki, dalej w kierunku południowo – wschodnim odcinkiem o dł. 15,5 m, następnie w kierunku południowym do punktu położonego na północnej granicy działki nr 5727/17 w odl. 22 m od południowo wschodniego narożnika działki nr 5727/8, następnie w kierunku wschodnim północną granicą działki 5727/17 do północno-wschodniego narożnika działki 5727/17, dalej w kierunku południowym zachodnią granicą działki nr ew. 5727/2 do punktu na tej granicy położonego w odległości 5 m na północ od południowo – zachodniego narożnika działki nr 5727/2, następnie z tego punktu do punktu położonego na północnej granicy ul. Wieniawskiego w odległości 5 m od południowo – zachodniego narożnika działki nr 5727/2, dalej w kierunku południowo – zachodnim północną granicą ul. Wieniawskiego do punktu położonego na tej granicy w odległości 38 m od południowo – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/17, następnie odcinkiem o długości 15 m nachylonym pod kątem 15º do północnej granicy ul. Wieniawskiego, dalej z tego punktu do punktu położonego na południowej granicy działki nr 5727/36 w odległości 4,5 m od najbardziej wysuniętego na południe punktu przecięcia granicy tej działki z działką nr ew. 5414/2, dalej w kierunków północno – zachodnim do punktu załamania działki nr 5727/22 położonego na wysokości działki nr ew. 5661/2, następnie w kierunku północnym wschodnią granicą ul. Polnej i Nadrzecznej do północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/8,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19.03.2018 r. do 20.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 1 pok. Nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, wtorki i czwartki od 8.00 do
16.00, środy od 8.00 do 17.00, piątki od 8.00 do 15.00).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 pok. nr 8 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Węgrowa, 07-100 Węgrów ul. Rynek Mariacki 16 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy.

/Burmistrz Miasta Węgrowa/Wytworzył: Sylwia Żółkowska (5 marca 2018)
Opublikował: Sylwia Żółkowska (5 marca 2018, 09:53:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgrowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij