strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania "Osiedle Polna"


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Węgrowa
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z prowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – „Osiedle Polna" w granicach określonych: od północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/8, północną granicą tej działki, dalej w kierunku południowo – wschodnim odcinkiem o dł. 15,5 m, następnie w kierunku południowym do punktu położonego na północnej granicy działki nr 5727/17 w odl. 22 m od  południowo wschodniego narożnika działki nr 5727/8, następnie w kierunku wschodnim północną granicą działki 5727/17 do północno-wschodniego narożnika działki 5727/17, dalej w kierunku południowym zachodnią granicą działki nr ew. 5727/2 do punktu na tej granicy położonego w odległości 5 m na północ od południowo – zachodniego narożnika działki nr 5727/2, następnie z tego punktu do punktu położonego na północnej granicy ul. Wieniawskiego w odległości 5 m od południowo – zachodniego narożnika działki nr 5727/2, dalej w kierunku południowo – zachodnim północną granicą ul. Wieniawskiego do punktu położonego na tej granicy w odległości 38 m od południowo – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/17, następnie odcinkiem o długości 15 m nachylonym pod kątem 15º do północnej granicy ul. Wieniawskiego, dalej z tego punktu do punktu położonego na południowej granicy działki nr 5727/36 w odległości 4,5 m od najbardziej wysuniętego na południe punktu przecięcia granicy tej działki z działką nr ew. 5414/2, dalej w kierunków północno – zachodnim do punktu załamania działki nr 5727/22 położonego na wysokości działki nr ew. 5661/2, następnie w kierunku północnym wschodnią granicą ul. Polnej i Nadrzecznej do północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 5727/8,

z a w i a d a m i a m , że :
  1. do opracowania projektu dokumentu przystąpiono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa nr XXVII/177/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - „Osiedle Polna",
  2. z niezbędną dokumentacją sprawy, którą określa art. 39 ust. 2 w/w ustawy, można się zapoznać w pokoju Nr 4 Urzędu Miejskiego w Węgrowie ul. Wyszyńskiego 1 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, wtorki i czwartki od 800 do 1600, środy od 800 do 1700, piątki od 800 do 1500),
  3. zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie do Burmistrza Miasta Węgrowa:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów,
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@wegrow.com.pl,
z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą w terminie od 19.03.2018 r. do 15.05.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

 

Wytworzył: Sylwia Żółkowska (5 marca 2018)
Opublikował: Sylwia Żółkowska (5 marca 2018, 10:01:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgrowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij