ogłoszenie o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że:

1.    został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Węgrowa NR XXXI/200/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I, którego granice obejmują obszar określony: zachodnią i północną granicą ulicy Polnej, dalej w kierunku wschodnim do północno-zachodniego narożnika działki 5727/8 i jej północną i wschodnią granicą, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki 5727/17 do północno-wschodniego narożnika działki 5727/2, dalej do północno-zachodniego narożnika działki 5732, dalej jej północną granicą w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 4458, dalej w kierunku południowym zachodnią granicą ul. Chopina do połączenia z ulicą Wieniawskiego, dalej  zachodnią granicą  działki nr 5733/4, dalej w kierunku wschodnim południową granicą ul. Wieniawskiego do jej połączenia z ulicą Gdańską, dalej przejście przez ul. Gdańską  do północno-zachodniego narożnika  działki nr 3272, a następnie w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Gdańskiej do północno-zachodniego narożnika działki nr 5741/2 i następnie jej północną i wschodnią granicą do połączenia z działką 5080/2, dalej w kierunku wschodnim północnymi granicami działek o numerach ewidencyjnych 5080/2, 5080/4, dalej północną granicą działki 5081/2 do południowo-zachodniego narożnika działki 5078, dalej zachodnią i północną granicą działki 5078 do połączenia z ul. Piwną, dalej przejście przez ul. Piwną do północno-zachodniego narożnika działki 5748, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 5748 i działki nr 4387 do działki 4386, dalej zachodnią i północną granicą działki 4386 do działki 5746 i jej północną granicą do ul. Przechodniej, przejście przez ul. Przechodnią do północno-zachodniego narożnika działki 4362, dalej północnymi granicami działek 4362, 4361 i 4359 do ul. Szamoty, dalej przejście przez ul. Szamoty do północno-zachodniego narożnika działki 4397 i jej północną granicą do ul. Kołłątaja i dalej przez ul. Kołłątaja do północno-zachodniego narożnika działki 4411, dalej wschodnią granicą ul. Kołłątaja do południowej granicy ul. Krasickiego, dalej w kierunku wschodnim do północno-wschodniego  narożnika działki 5784/1 i dalej wschodnią granicą działki 5784/1 i 5784/2 do ulicy Kościuszki i przejście przez ul. Kościuszki do północno-zachodniego narożnika działki 3651/1, a następnie w kierunku wschodnim południową granicą ul. Kościuszki do północno-zachodniego narożnika działki 3673/2, dalej w kierunku południowym zachodnią i południową granicą działki 3673/2 i wschodnią granicą działek 3720 i 3721 do  ulicy Zwycięstwa, dalej w kierunku zachodnim północną granicą ul. Zwycięstwa do południowo-zachodniego narożnika działki nr 3663 i przejście przez ul. Zwycięstwa do północno-wschodniego narożnika  działki nr 3917/2, następnie  południową krawędzią ul. Zwycięstwa do przecięcia z ul. Mickiewicza, dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ulicy Mickiewicza do północno- zachodniego narożnika działki nr 3979/6, dalej w kierunku zachodnim do południowo-wschodniego narożnika działki nr 5896/2 i południową granicą działki nr 5896/2  do ul. Wyszyńskiego, a następnie zachodnią granicą  działki 5896/2 do południowo-wschodniego narożnika działki 5897/1, dalej południową granicą działki 5897/1 do południowo-wschodniego narożnika działki 5891/30 i jej południową granicą do północno-wschodniego narożnika działki 6322/1 i jej wschodnią i południową granicą do ul. Piłsudskiego i po przejściu przez ul. Piłsudskiego do południowo-wschodniego narożnika działki nr 5884/2 i południową granicą działki 5884/2 do ul. Przemysłowej, dalej w kierunku południowo-zachodnim wschodnią granicą ulicy Przemysłowej i Bohaterów Warszawy do południowo-zachodniego narożnika działki nr 3569, dalej w kierunku zachodnim przejście przez ul. Bohaterów Warszawy do południowo-wschodniego narożnika działki 5676/15 i jej południową i zachodnią granicą po przejściu przez ul. Przemysłową  do  południowo-wschodniego narożnika działki 3548, dalej północną i zachodnią granicą ul. Przemysłowej do południowo-wschodniego  narożnika ul. Nowej, a następnie wschodnią granicą ul. Nowej do ul. Żeromskiego i dalej w kierunku zachodnim południową granicą ul. Żeromskiego do północno-wschodniego narożnika działki 3550/3 i dalej 8,0m od krawędzi drogi ul. Żeromskiego w kierunku południowym i dalej w kierunku zachodnim w odległości 8,0m od ul. Żeromskiego do ul. Podlaskiej i dalej w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Podlaskiej do wysokości południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18 i przejście przez ul. Podlaską do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/18, a następnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek 5671/18, 5672/26, 5672/27 i zachodnią granicą działki 5672/27 do jej północno-zachodniego narożnika i dalej w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego narożnika działki 5671/11, dalej w kierunku północnym do południowej granicy ul. Żeromskiego i przejście przez ul. Żeromskiego do południowo-zachodniego narożnika działki 5666/2 , dalej w kierunku wschodnim północną granicą ul. Żeromskiego  do zachodniej granicy ul. Polnej.
2.    z treścią w/w uchwały,  uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt. 2 w/w ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy,  można się zapoznać w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Węgrowie,  ul. Wyszyńskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 lub na stronie internetowej miasta Węgrowa.

    Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania dla wymienionych dokumentów objęte jest zakresem stosowania dyrektywy 2001/42/WE. Umożliwia więc wykorzystanie stosownych informacji przy wnioskowaniu o współfinansowanie przedsięwzięć w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Wytworzył: wanda krawczynska (6 września 2013)
Opublikował: Wanda Krawczyńska (6 września 2013, 10:13:46)

Ostatnia zmiana: Sylwia Żółkowska (23 stycznia 2015, 14:06:12)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij