Informacje o sesjach Rady Miasta - ZAPROSZENIA

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zwołania XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 30 czerwca 2014 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie zwołania XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 31 marca 2014 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie zwołania XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 30 grudnia 2013 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie zwołania XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2013 roku

zwołania XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

Informacja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

w sprawie zwołania posiedzenia Komisji w miesiącu październiku [...]

Obwieszczenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie zwołania XXXII (nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 23 lipca 2013 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa

w sprawie zwołania XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 28 maja 2013 roku [...]

Informacja Przewodniczących Komisji Rady

w sprawie planowanych posiedzeń w maju 2013 roku [...]

Informacja Przewodniczących Komisji Rady

w sprawie posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu [...]

Informacja Przewodniczących Komisji

w sprawie terminu posiedzenia Komisji Rozwoju Gpospodarczego i Budżetu i Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami w kwietniu 2013 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie zwołania XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 26 marca 2013 roku [...]

Informacja Przewodniczacego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 marca 2013 roku

w sprawie wspólnego posiedzenia Komiisji Rady Miejskiej [...]

Informacja

Informacja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa dot. posiedzenia komisji w lutym 2013 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie zwołania XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

Informacja Przewodniczących Komisji

w sprawie terminów posiedzeń komisji w miesiącu wrześniu 2012 roku [...]

Informacja Przewodniczących Komisji w sprawie nadzwyczajnych posiedzeń w miesiącu sierpniu

w sprawie wspólnego posiedzenie Komisji na dzień 30 sierpnia 2012 roku godz: 13 [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 sierpnia 2012 roku

w sprawie zwołania XXI sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 30 sierpnia 2012 roku godz:14 [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie zwolania XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 30 maja 2012 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie zwołania XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej na dzień 26 kwietnia 2012 roku [...]

Ogłoszenie

w sprawie terminów posiedzeń komisji w miesiącu kwietniu [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 23 września 2011 roku

w sprawie zwołania XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

informacja

w sprawie wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego na dzień 12 wrzesnia 2011 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 21 lipca 2011 roku

w sprawie zwołania X ( nadzwyczajnej )sesji RAdy Miejskiej Węgrowa na dzień 27 lipca 2011 roku [...]

Informacja

w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 27 maja 2011 roku. [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2011 roki

w sprawie zwołania VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2010 roku

w sprawie zwołania IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

Ogłoszenie

w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na dzień 20 stycznia 2011 roku. [...]

Obwieszczenie

w sprawie zwołania II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 27 października 2010 roku

Tematyka; Analiza trybu i sposobu rozpatrywania skarg w Urzędzie Miejkim oraz wniosków zgłoszonych na sesjach przez Burmistrza Miasta za rok 2010. [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie zwołania LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa [...]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Węgrowa na dzień 17 czerwca 2010 roku godz: 14

w sprawie: kontrola wybranych przez komisję inwestycji wykonanych i rozliczonych w 2009 roku, w tym procedur przetargowych, kosztów dodatkowych oraz wystąpień o środki zewnętrzne [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

w sprawie zwołania L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 30 kwietnia 2010 roku [...]

Zaproszenia na posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Węgrowa za 2009 rok [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji z dnia 22 stycznia 2010 roku

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Węgrowa [...]

Obwieszczenie

w sprawie zwołania XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 29 grudnia 2009 roku. [...]

zawiadomienie o wyłożeniu planu Glinki do publicznego wglądu

Węgrów 2009.10.26 GPN. 7322-9/9/2009         O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - osiedle „Glinki”   Na podstawie art. 17 pkt [...]

Obwieszczenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 23 października 2009 roku

w sprawie zwołania XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 29 października 2009 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie zwołania XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dziń 17 sierpnia 2009 roku [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 9 lipca 2009 roku

w sprawie zwołania XXXIX sesji (nadzwyczajnej ) Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 13 lipca 2009 roku [...]

zaproszenia na posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu

  Węgrów 14 kwietnia 2009 roku         Pan/ni/   ________________________   ________________________         Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2009 [...]

Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej na dzień 20 lutego 2009 roku

  Węgrów, 17 lutego 2009 roku               Pan/i/ ________________________           Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, przyjętym uchwałą Nr XXX/206/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 [...]

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 stycznia 2009 roku

zwyczajnej sesji Rady Miejskiej na dzień 2 lutego 2009 roku  O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 stycznia 2009 roku   Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego [...]

zaproszenia na komisje stałe rady w miesiącu styczniu

  Węgrów 21 stycznia 2009 roku           Pan/ni/   _________________________   _________________________         Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w [...]

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa o sesji Rady Miejskiej

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa o sesji Rady Miejskiej [...]

Zaproszenia na Komisje Stałe Rady

Zaproszenia na Komisje Stałe Rady [...]

zaproszenie na sesję Rady

zaproszenie na sesję Rady [...]

Zaproszenia na Komisje Stałe Rady Miejskiej

Zaproszenia na Komisje Stałe Rady Miejskiej [...]

Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

zaproszenie na Komisję Rewizyjną [...]

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 października 2008 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 października 2008 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego [...]

zaproszenie na Komisję Rewizyjną

Węgrów, 20 października 2008 roku Pan/i/ a/a ________________________ Zgodnie z planem [...]

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 września 2008 roku o terminie sesji

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 września 2008 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą [...]

Zaproszenie na komisję rewizyjną

Węgrów, 8 września 2008 roku Pan/i/ ________________________ Zgodnie z planem pracy Komisji [...]

zaproszenia na komisje Rady Miejskiej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008 roku o godz: 1400 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. [...]

obwiesczenie o terminie sesji Rady Miejskiej

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 maja 2008 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr [...]

zaproszenia na komisje

Węgrów 20 maja 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 29 maja [...]

Obwieszczenie

Węgrów 8 maja 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 12 [...]

zwołuję XVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej Węgrowa w dniu 28 lutego 2008 roku o godz: 1400 w Węgrowskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 4 A.

Węgrów, 20 lutego 2008 roku Pan/i __________________________ Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr IX/62/2003 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2003 r, w związku z [...]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Węgrów 14 lutego 2008 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2008 roku o godz: 14 ºº w [...]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Węgrów 14 lutego 2007 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2007 roku o godz: [...]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury

Węgrów 14 lutego 2008 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury , któreodbędzie się w dniu 18 lutego 2008 roku o godz: 1400 w świetlicy [...]

Zapraszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Węgrów 14 lutego 2008 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 20 lutego 2008 roku [...]

Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

Węgrów, 6 luty 2008 roku Pan/i/ ________________________ Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, przyjętym uchwałą Nr XVI/116/07 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia [...]

Zaproszenie na komisję rozwoju gospodarczego i budżetu

Węgrów 12 grudnia 2007 roku Pan/ni/ __________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 roku o godz: 14 ºº w [...]

Zaproszenie na komisję bezpieczeństwa i porządku publicznego

Węgrów 12 grudnia 2007 roku Pan/ni/ _________________________ _________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 roku o godz: [...]

Zaproszenie na komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury

Węgrów 12 grudnia 2007 roku Pan/ni/ ________________________ ________________________Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury , któreodbędzie się w dniu 18 grudnia 2007 roku o godz: 1400 w Miejskiej [...]

Zaproszenie na komisję rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki terenami

Węgrów 12 grudnia 2007 roku Pan/ni ________________________ ________________________ Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami ,które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2007 [...]

Zaproszenie na komisję rewizyjną

Węgrów, 10 grudnia 2007 roku Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2007 roku Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 13 grudnia 2007 roku o godz: 14ºº w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Węgrowie z następującym [...]

Obwieszczenie XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa.

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 23listopada 2007 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr [...]

Obwieszczenie XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa.

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 23listopada 2007 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr [...]

Obwieszczenie o sesji.

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 23listopada 2007 roku Działając na podstawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą Nr [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Węgrowa oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami zaprasza wszystkich rolników z terenu Miasta Węgrowa na spotkanie, które odbędzie się dnia 29 lutego 2004r. (niedziela) o godzinie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij