2011

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji projektu pn. Szkoły Podstawowe w Węgrowie, zatwierdzonym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX [...]

Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans lub stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci w 2012 roku [...]

Zarządzenie Nr 153/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 140/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i mlodziezy szkolnej w 2012 roku [...]

Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy lokalu mieszkalnego połozonego w Węgrowie przy ul. szerokiej 6a m 47 [...]

Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego polozonego w Węgrowie przy ul. Nowej 5 m 18 [...]

Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowalane gruntem stanowiącym działki będące własnością miasta Węgrowa położone w Węgrowie przy ul. Stadionowej [...]

Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 listopada 2011 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 listopada 2011 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy Rynku Mariackim 10 m 2 [...]

Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polozonej w Węgrowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5460/1 [...]

Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 będącego własnością miasta Węgrowa, położonego w Węgrowie przy ul. przemysłowej 10 [...]

Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w Węgrowie oznaczonej w ewid. gruntów jako działki Nr 1747/5, 5843/11 [...]

Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na budowę energetycznego przyłącza kablowego na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 października 2011 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Kościuszki [...]

Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 28 będacego własnościa Miasta Węgrowa położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 19 [...]

Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie upowaznienia karoliny Pietrzyckiej, pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych i do prowadzenia postępowań w [...]

Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie upoważnienia Katarzyny Wąsowskiej, pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych i do prowadzenia postępowań w [...]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Węgrowa Nr119/2011 z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie upowaznienia Anety Parol, pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych i do prowadzenia postępowań w sprawach z [...]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Węgrowa Nr 116/2011 z dnia 3 października 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego polozonego w Węgrowie przy ul. Narutowicza 1 m 1 [...]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Węgrowa Nr 114/2011z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie powierzenia czynności Kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 września 2011 roku

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 września 2011 roku

w sprawie dzierżawy dzialki na okres dłuższy niz 3 lata [...]

Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 września 2011 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 19 m 2 [...]

Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 września 2011 roku

w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 4 będącego własnością miasta położonego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 10 [...]

Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 września 2011 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 18 będacego własnością miasta położonego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 10 [...]

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 września 2011 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 będącego własnością Miasta Węgrowa połozonego w Węgrowie przy ul. Przemysłiowej 10 [...]

Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 września 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego połozonego w Węgrowie przy ul. przemysłowej 10 m 1 [...]

Zarządzenie Nr 99/2011

w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomościZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/2011 Burmistrza Miasta [...]

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie ogloszenia konkursu 'Najpiekniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa" i ustalenia regulaminu konkursu. [...]

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 czerwca 2011 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznychz zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2011 [...]

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 lipca 2011 roku

w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działkach stanowiących własność miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 lipca 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Węgrowie przy Rynku Mariackim 10/2 [...]

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne. [...]

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złozonych ofert w ramach konkursów na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych i edukacji. [...]

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na wsparcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku [...]

Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 czerwca 2011 roku

q sprawie Katarzyny Wąsowskiej pracownika sekcji świadczeń rodzinnych w CPS w Węgrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie upowaznienia Anety Parol pracownika sekcji świadczeń rodzinnych w CPS w Węgrowie do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika CPS w Węgrowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie upowaznienia Zastępcy Kierownika CPS w Węgrowie do wydawania indywidualnych decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych z zakresu administracji publicznej. [...]

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika CPS w Węgrowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej [...]

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 kwietnia 2011 roku

upoważnienia Zastępcy Kierownika CPS w Węgrowie do wydawania indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej. [...]

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2004 Burmistrza Miasta z 12.11.2004 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres 3 lat. [...]

Zarządzenie Nr48/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/1 [...]

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2011 roku.

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Stadionowej 6 m 1 [...]

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wsprcie przez miasto realizacji zadań publicznych z zaktesu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2911 roku [...]

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsoarcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji i kształcenia dzieci , młodzieży i dorosłych w 2011 roku [...]

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku [...]

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie zaminay lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, połozonego w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 10 m 7 [...]

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania rozliczenia dotacji celowej miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego , rehabilitacvji ruchowej oraz [...]

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego polożonego w Węgrowie przy Rynku MAriackim 14 m 1 [...]

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2011 roku

w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dikumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej. [...]

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego połozonego w Węgrowie przy Rynku Mariackim [...]

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 kwietnia 2011 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność miasta [...]

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie wyboru systemu oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Węgrowie. [...]

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego polożonego w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 1 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji i kształcenia dzieci , młodzieży i dorosłych w 2011 roku [...]

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez miasto realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku [...]

Zarządzenie Nr 33/2011Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej na nieruchomościach położonych przy ul. Świerkowej [...]

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Nowej 5 m 11 [...]

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2011 roku [...]

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w roku szkolnym 2011/2012 [...]

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Miastu Węgrów [...]

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 lutego 2011 roku

w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Węgrowie dla Straży Miejskiej w Węgrowie, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich. [...]

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i przebudowę sieci elektromagnetycznej na nieruchomościach położonych przy ul. Rynkowej i Zwycięstwa. [...]

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 lutego 2011 roku

w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury w Plebiscycie na Najlepszego Sportwoca Roku 2010 w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie roztrzygnięcia konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2011 roku. [...]

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność miasta. [...]

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia okolicznościowego logotypu wizualizującego 570 rocznicę nadania praw miejskich dla Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursie "Logo Wizualizujące 570 rocznicę nadania praw miejskich dla Węgrowa" [...]

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistyrza Miasta Węgrowa z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego wq Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 4/11 [...]

Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/99 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 lutego 1999r. w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 stycznia 2011 roku

w sprawie zamiany lokalu i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 6a/41 [...]

Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego polożonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 21/3 [...]

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 stycznia 2011 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. [...]

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 stycznia 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. [...]

Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 stycznia 2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2011 roku. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij