2010

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Zarządzenie Nr 8a/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 [...]

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu "Lego wizualizujące 570 rocznicę nadania praw miejskich dla Węgrowa" [...]

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 grudnia 2010 roku7

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 516/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Rolnego [...]

Zarządzenie 514/2010 z dnia 3 grudnia 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 4 m 12 [...]

Zarządzenie Nr 513/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 510/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/10 [...]

Zarządzenie Nr 509/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1058/6 [...]

Zarządzenie Nr 508/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 507/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku Bormistrza Miasta Węgrowa

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Węgrowa na lata 2011-2019 [...]

Zarządzenie Nr 499/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa- Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 19 października 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzęu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC Urzędu Miejskiego w Węgrowie według stanu na dzień 30 października 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr I/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 grudnia 2010

w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. [...]

Zarządzenie Nr 505/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 501/2010 z dnia 27 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgorwa

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 25 będącego własnością Miasta Węgrowa położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 19 [...]

Zarządzenie Nr 497/2010 z dnia 19 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 498/2010 z dnia 19 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3269/1 [...]

Zarządzenie Nr 496/2010 z dnia 18 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 495/2010 z dnia 18 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację energetycznej linii napowietrznej na nieruchomości położonej Węgrów Grudzie I [...]

Zarządzenie Nr 494/2010 z dnia 13 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powierzenia czynności kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 493/2010 z dnia 8 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalania jej ceny [...]

Zarządzenie Nr 487/2010 z dnia 29 września 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządznie Nr 484/2010 z dnia 20 września 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Węgrowa jako działka nr 3012/22 [...]

Zarządzenie Nr 483/2010 z dnia 17 września 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarzadzenie Nr 480/2010 z dnia 9 września 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu miszkalnego położnego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 4m 12 [...]

Zarządzenie Nr 476/2010 z dnia 7 września 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania Komisji ds. oceny szkód powodziowych wyrządzonych w mieniu Miasta Węgrów w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniach 31 sierpnia 01, 02 września 2010 [...]

Zarządzenie Nr 485/2010 z dnia 20 września 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 492/2010 z dnia 6 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5825/14 [...]

Zarządzenie Nr 491/2010 z dnia 6 października 2010 roku Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6020/4 [...]

Zarządzenie Nr 479/2010 z dnia 8 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych, a spowodowanych powodzią [...]

Zarządzenie Nr 489/2010 z dnia 29 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu miszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Rynek Mariacki 6 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 488/2010 z dnia 29 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 4 m 12 [...]

Zarządzenie Nr 482/2010 z dnia 17 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego na nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 473/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 481/2010 z dnia 10 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3647/6 [...]

Zarządzenie N r 480/2010 z dnia 9 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 4 m 12 [...]

Zarządzenie Nr 474/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 21 m 8 [...]

Zarządzenie Nr 472/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 469/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 467/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej konkurs "Najpiękniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa" [...]

Zarządzenie Nr 463/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawei wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 462/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powierzenia czynności kierownika Zamawiającego [...]

Zarządzenie Nr 459/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wynagrodzeń dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli w 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 458/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 452/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 448/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 436/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 439/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 435/2010 z dnia 2 czerwca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 24- Kemping "Nad Liwcem" [...]

Zarządzenie Nr 419/2010 z dnia 23 marca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie powierzenia Pani Barbarze Kąkol pełnienia obowiązków Dyrektowa Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 408/2010 z dnia 1 marca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie Zarządzenia nr 128/2008 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski [...]

Zarządzenie Nr 393/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miast na rok 2010 [...]

Zarządzenie Nr 481/2010 z dnia 10 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3647/6 [...]

Zarządzenie Nr 477/2010 z dnia 8 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 475/2010 z dnia 2 września 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację energetycznego przyłącza kablowego na nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 471/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie przy ul. Rynek Mariacki 10 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 470/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przy ul. Żeromskiego w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 468/2010 z dnia 11sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Węgrowie przy ul. Kilińskiego 16 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 465/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przy ul. Rynkowej w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 464/2010 z dznia 27 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 4 m 5 [...]

Zarządzenie Nr 461/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2004 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12.11.2004 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż 3 lata [...]

Zarządzenie Nr 460/2010 z dnia 13 lipca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie 457/2010 z dnia 6 lipca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5982/1 [...]

Zarządzenie Nr 456/2010 z dnia 6 lipca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 906/15 [...]

Zarządzenie Nr 455/2010 z dznia 6 lipca 2010 Burmistrza Miasta Węgrowa

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Węgrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2784/13 [...]

Zarządzenia Nr 454/2010 z dnia 6 lipca 2010 Burmistrza Mista Węgrowa

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wegrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5825/15 [...]

Zarządzenie Nr 453/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 2 m 14 [...]

Zarządzenie Nr 443/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny prawnego i faktycznego urządzeń i obiektów wodnych służących odprowadzaniu wód opadowych i innych [...]

Zarządzenie Nr 450/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie sposobu naliczania kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 427/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 13 maja 2010 roku

w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II dla których organem prowadzącym jest miasto Węgrów w roku szkolnym 2010/11 [...]

Zarządzennie Nr 447/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 445/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie upoważnienia Kier. CPS w Węgrowie do prowadzenia postępowń w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tyczh sprawach. [...]

Zarządzenie Nr 438/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2009 [...]

Zarządzenia Nr 437/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych WOK za 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 430/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 444/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne [...]

Zarządzenie Nr 425/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 424/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 417/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok [...]

Zarządzenie nr 416/2010 Burmstrza Miasta Wgrowa z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 442/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego [...]

Zarządzenie Nr 434/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 426 a/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2010 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego [...]

Zarządzenie Nr 415/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w Węgrowie, oznaczonej w ew.gruntów jako działka nr 5996/4 [...]

Zarządzenie Nr 432/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie ogloszenia konkursu "Najpiękniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa" i ustalenia Regulaminu Konkursu. [...]

Zarządzenie Nr 440/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych q zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 441/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Węgrowie przy ul. Zwycięstwa 3 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 431/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 maja 2010

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego polozonego w Węgrowie przy ul. Stadionowej 2 m 7 [...]

Zarządzenie Nr 429/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez miastp realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji dokształcania dzieci. [...]

Zarządzenie Nr 426/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 5 maja 2010 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie rokowań [...]

Zarządzenie Nr 428/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane na działkach stanowiących własność miasta Węgrowa [...]

Zarządzenie Nr 433/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 108 m 7 [...]

Zarządzenie Nr 423/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 422/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 13 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych [...]

Zarządzenie Nr 421/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę energetycznej linii napowietrznej nN [...]

Zarządzenie Nr 420/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 marca 2010 roku

qw sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, polozonego w Węgrowier przy Rynku Mariackim 6 m 6A [...]

Zarządzenie Nr 413/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę istniejących przewodów energetycznej linii napowietrznej nN ze słupem oraz przyłącza napowietrznego nN [...]

Zarządzenie Nr 407 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 404/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie powierzenia Pani Barbarze Kąkol pełnienia obowiązków Dyrektora Węgrowskiego ośrodka Kultury w Węgrowie [...]

Zarządzenie Nr 395/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Węgrowa. [...]

Zarządzenie Nr 406/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lutego 2010 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmy lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 4 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 405/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lutego 2010 roku

w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Stadionowej 6 m 8 [...]

Zarządzenie Nr 403/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 lutego 2010 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Krasińskiego 5 m 10 [...]

Zarządzenie Nr 402/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przejazd drogą dojazdową do boisk przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, biegnącą przez działki nr 3674/2, 3675/2, 3676/2........ [...]

Zarządzenie Nr 400/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Piwnej 56 m 1 [...]

Zarządzenie Nr 398/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 stycznia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przejazd przez działki oznaczone nr 3722/6 [...]

Zarządzenie Nr 394/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 391/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 372/2009 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010 [...]

Zarządzenie Nr 389/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 stycznia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kier. CPS w Węgrowie do reprezentowania miasta w sprawach związanych z przebudową oraz budową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Żeromskiego [...]

Zarządzenie Nr 388/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 stycznia 2010 roku

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez miasto Węgrów realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 397/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 stycznia 2010 roku

w sprawie zamiany lokali i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie przy ul. Szerokiej 4 m 3 [...]

Zarządzenie Nr 392/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oraz ustalenia jej ceny [...]

Zarządzenie Nr 390/2010 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 stycznia 2010 roku

skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego polozonego w Węgrowie Rynek mariacki 9 m 1 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij