Obwieszczenia - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budoę sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej i Prostej

Węgrów, 13.08.2019 r.       GPN.6733.8.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 13.08.2019 r.       GPN.6733.4.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej i złącza kablowego w ul.Szerokiej

Węgrów, 02.08.2019 r.        GPN.6733.14.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej

Węgrów, 29.07.2019 r.       GPN.6733.10.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wystąpienie o uzgodnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 29.07.2019 r.     GPN.6733.9.2019     O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej przy ul. Kościuszki

Węgrów, 26.07.2019 r.       GPN.6733.11.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Szerokiej

Węgrów, 26.07.2019 r.       GPN.6733.7.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 22.07.2019 r.     GPN.6733.4.2019       O B W I E S Z C Z E N I E         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i Sosnowej

Węgrów, 15.07.2019 r.     GPN.6733.8.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Litewskiej i Piłsudskiego

Węgrów, 11.07.2019 r.     GPN.6733.13.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończanie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej Węgrów Grudzie III

Węgrów, 11.07.2019 r.     GPN.6733.12.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej

Węgrów, 08.07.2019 r.     GPN.6733.10.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

ponowne wysłanie do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 04.07.2019 r.     GPN.6733.4.2019     O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

zmiana wniosku dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 04.07.2019 r.     GPN.6733.4.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci energetycznej i złącza kablowego przy ul. Kościuszki

Węgrów, 28.06.2019 r.        GPN.6733.11.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. [...]

postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia dokumentów do RDOŚ w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 24.06.2019 r.        GPN.6733.9.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Szerokiej

Węgrów, 19.06.2019 r.       GPN.6733.7.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 17.06.2019 r.        GPN.6733.9.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów, 11.06.2019 r.       GPN.6733.5.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Piłsudskiego i Litewskiej

Węgrów, 7.06.2019 r.        GPN.6733.13.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Gdańskiej

Węgrów, 6.06.2019 r.        GPN.6733.6.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 3.06.2019 r.        GPN.6733.4.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej w Węgrowie, Grudzie III

Węgrów, 29.05.2019 r.        GPN.6733.12.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie

Węgrów, 27.05.2019 r.     GPN.6733.5.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci energetycznej i stacji transformatorowej przy ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów, 24.05.2019 r.       GPN.6733.3.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Węgrowie

Węgrów, 22.05.2019 r.       GPN.6733.2.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN 15kV i złącza kablowego 15/0,4 kV przy ul. Kościuszki

Węgrów, 21.05.2019 r.        GPN.6733.11.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej

Węgrów, 21.05.2019 r.        GPN.6733.10.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej i Prostej

Węgrów, 20.05.2019 r.        GPN.6733.8.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Szerokiej

Węgrów, 17.05.2019 r.        GPN.6733.7.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wystąpienie o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 07.05.2019 r.     GPN.6733.4.2019     O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Gdańskiej

Węgrów, 06.05.2019 r.        GPN.6733.6.2019       OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

Węgrów, 29.04.2019 r.        GPN.6733.5.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania - budowa linii gazowej w ul. Wesołej

Węgrów, 23.04.2019 r.        GPN.6733.4.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej

Węgrów, 18.04.2019 r.     GPN.6733.2.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej i stacji transformatorowej przy ul. Kościuszki

Węgrów, 17.04.2019 r.     GPN.6733.3.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Węgrów Glinki

Węgrów, 15.04.2019 r.       GPN.6733.1.2019       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w Węgrowie - Glinki

Węgrów, 19.03.2019 r.        GPN.6733.1.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej i stacji transformatorowej w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów, 18.03.2019 r.        GPN.6733.3.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Piłsudskiego i Klonowej

Węgrów, 18.03.2019 r.       GPN.6733.25.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej

Węgrów, 11.03.2019 r.        GPN.6733.2.2019     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Orzeszkowej i Jabłonowskiego

Węgrów, 20.02.2019 r.       GPN.6733.26.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej Węgrów Glinki

Węgrów, 14.02.2019 r.  GPN.6733.1.2019  OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Gdańskiej, l. Partyzantów i ul. Słonecznej

Węgrów, 12.02.2019 r.       GPN.6733.24.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Piłsudskiego i Klonowej

Węgrów, 01.02.2019 r.     GPN.6733.25.2019       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania - wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Orzeszkowej i Jabłonowskiego

Węgrów, 31.01.2019 r.     GPN.6733.26.2018       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - na budowę sieci gazowej w ul. Szerokiej, Al. Partyzantów, Grudzie III

Węgrów, 16.01.2019 r.       GPN.6733.23.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Gdańskiej, Al. Partyzantów i Słonecznej

Węgrów, 28.12.2018 r.     GPN.6733.24.2018       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Orzeszkowej i Jabłonowskiego

Węgrów, 24.12.2018 r.        GPN.6733.26.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Piłsudskiego i Klonowej

Węgrów, 24.12.2018 r.        GPN.6733.25.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej przy ul. Słonecznej

Węgrów, 21.12.2018 r.       GPN.6733.21.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 20.12.2018 r.       GPN.6733.22.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Połanieckiej

Węgrów, 20.12.2018 r.       GPN.6733.20.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Szerokiej, Al. Partyzantów, Grudzie III

Węgrów, 17.12.2018 r.     GPN.6733.23.2018       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Gdańskiej, Al. Partyzantów i Słonecznej

Węgrów, 29.11.2018 r.        GPN.6733.24.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

zakończenie postępowania na lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 29.11.2018 r.     GPN.6733.22.2018       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na lokalizacje inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej przy ul. Słonecznej

Węgrów, 28.11.2018 r.     GPN.6733.21.2018       O B W I E S Z C Z E N I E         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Szerokiej, Al. Partyzantów i Grudzie III

Węgrów, 15.11.2018 r.        GPN.6733.23.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 26.10.2018 r.        GPN.6733.22.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej przy ul. Słonecznej

Węgrów, 26.10.2018 r.        GPN.6733.21.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul. Połanieckiej

Węgrów, 26.10.2018 r.        GPN.6733.20.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

zakończenie postępowania - budowa sieci gazowej przy ul. Gajowej

Węgrów, 25.10.2018 r.     GPN.6733.19.2018       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pogodnej

Węgrów, 09.10.2018 r.       GPN.6733.18.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej przy ul. Gajowej

Węgrów, 28.09.2018 r.        GPN.6733.19.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć kanalizacyjna przy ul. Słonecznej

Węgrów, 19.09.2018 r.       GPN.6733.17.2018     O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Pogodnej

Węgrów, 17.09.2018 r.     GPN.6733.18.2018       O B W I E S Z C Z E N I E         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - żłobek miejski

Węgrów, 29.08.2018 r.       GPN.6733.16.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej na działkach przy ul. Słonecznej

Węgrów, 2018.08.28       GPN.6733.17.2018     O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna i stacja trafo przy ul. Kościuszki

Węgrów, 21.08.2018 r.       GPN.6733.15.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Pogodnej

Węgrów, 2018.08.20        GPN.6733.18.2018       OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacja w ul. Strefowej

Węgrów, 2018.08.20       GPN.6733.14.2018       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 2018.08.16       GPN.6733.13.2018       O B W I E S Z C Z E N I E        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - żłobek miejski

Węgrów, 2018.08.13     GPN.6733.16.2018       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej SN i stacji transformatorowej przy ul. Kościuszki

Węgrów, 2018.07.27       GPN.6733.16.2018     O B W I E S Z C Z E N I E        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strefowej

Węgrów, 2018.07.25       GPN.6733.14.2018     O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej

Węgrów, 2018.07.24     GPN.6733.17.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z [...]

wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek miejski

Węgrów, 2018.07.18     GPN.6733.16.2018     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 [...]

zakończenie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej

Węgrów, 2018.07.16       GPN.6733.13.2018     O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. [...]

wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej SN i stacji transformatorowej przy ul. Kościuszki

Węgrów, 2018.07.02      GPN.6733.15.2018   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z [...]

wszczęcie postępowania na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strefowej

Węgrów, 2018.06.29     GPN.6733.14.2018   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej przy ul. Słonecznej w Węgrowie

Węgrów, 2018.04.05       GPN.6733.9.2018     O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Księżycowej

Węgrów, 2018.02.28       GPN.6733.1.2018     O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. [...]

wydanie decyzji - budowa gazociągu w ul. Piłsudskiego, Twardowskiego i Młodzieżowej

Węgrów 2018.02.08       GPN.6733.23.2017       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Łamanej i Szymańskiego

Węgrów, 2018.02.02     GPN.6733.6.2018   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. [...]

zakończenie postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Węgrowie

Węgrów, 2017.12.21       GPN.6733.22.2017     O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Kaczmarskiego, Przemysłowej i Piłsudskiego

Węgrów 2017.11.29       GPN.6733.20.2017       O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

wydanie decyzji na rozbudowę stacji GPZ przy ul. Polnej

Węgrów 2017.11.24       GPN.6733.19.2017   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Nowej

Węgrów 2017.11.24       GPN.6733.18.2017   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Leśnej w Węgrowie

GPN.6733.10.2016 Węgrów 2016.04.29       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. [...]

zakończenie postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej, Targowej i Prostej

Węgrów, 2016.03.31   GPN.6733.5.2016       O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Gajowej i Leśnej

Węgrów 2016.03.30       GPN.6733.1.2016       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

wszczęcie postępowania o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla Izby Skarbowej w Warszawie

Węgrów 2015.09.18GPN.6733.16.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że  zostało [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej kablowej w Węgrowie

Węgrów 2015.08.25GPN.6733.10.2015O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2015r. poz.199) Burmistrz Miasta Węgrowa  [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węgrowie przy ul. Al. Siedlecka

Węgrów, 2015.08.11GPN.6733.12.2015O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zostało [...]

wszczęcie postępowania na budowę trzech linii kablowych w Węgrowie w drogach miejskich , powiatowych i wojewódzkiej

Węgrów 2015.07.29GPN.6733.14.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że  zostało [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznej kablowej w Węgrowie

Węgrów 2015.07.01GPN.6733.10.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zostało wszczęte na [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej przy ul. Berka Joselewicza w Węgrowie

Węgrów 2015.05.14GPN.6733.7.2015O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2015r. poz.199) Burmistrz Miasta Węgrowa  [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej o ciśnieniu do 0.5 MPa w Węgrowie przy ul. Racławickiej

Węgrów 2015.05.05GPN.6733.8.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że  zostało [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej przy ul. Łamanej

Węgrów 2015.04.08GPN.6733.4.2015O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2015r. poz.199) Burmistrz Miasta Węgrowa  [...]

zakończenie postępowania w sprawie budowy wodociągu przy ul. Szamoty w Węgrowie

Węgrów, 2015.04.07GPN.6733.6.2015O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zostało [...]

zakończenie postępowania w sprawie budowy wodociągu przy ul. Partyzantów

Węgrów, 2015.04.07GPN.6733.5.2015O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zostało [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej przy ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów 2015.03.18GPN.6733.2.2015O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2015r. poz.199) Burmistrz Miasta Węgrowa  [...]

wszczęcie postępowania na budowę wodociągu po działkach przy ul. Partyzantów w Węgrowie

Węgrów 2015.03.09GPN.6733.5.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że.  zostało [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci wodociągowej po działkach położonych przy ul. Szamoty w Węgrowie

Węgrów 2015.03.09GPN.6733.6.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że.  zostało [...]

wydanie decyzji kontenerowa stacja transformatorowa

Węgrów 2015.03.05GPN.6733.1.2015O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznych w Węgrowie przy ul. Al. Siedleckiej

Węgrów 2015.02.25GPN.6733.3.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199.)  Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że.  zostało [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Kościuszki i drodze miejskiej w Węgrowie

Węgrów, 2015.02.23GPN.6733.2.2015O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zostało [...]

zakończenie postępowania na budowę kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Berka Joselewicza w Wegrowie

Węgrów, 2015.02.18GPN.6733.1.2015O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zostało [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej przy ul. Łamanej

Węgrów 2015.02.18GPN.6733.4.2015OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że  zostało [...]

zakończenie postępowania na budowę doziemnej linii energetycznej

Węgrów, 2015.01.08GPN.6733.11.2014O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że [...]

wszczęcie postępowania na budowę nowych przewodów technologicznych w Węgrowie ul. Wesoła-Nowiny

Węgrów 2014.09.23 GPN.6733.10.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w Węgrowie w ul. Gdańskiej

Węgrów 2014.09.18 GPN.6733.9.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej przy ul. Słonecznej w Węgrowie

Węgrów 2014.08.21 GPN.6733.8.2014 O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę linii nN w Węgrowie w ul. Żagana

Węgrów 2014.08.14 GPN.6733.7.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów, 2014.08.12 GPN.6733.9.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej przy ul. Słonecznej w Węgrowie

Węgrów, 2014.07.31 GPN.6733.8.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończeni9e postępowania na budowę linii w ul. Żagana w Węgrowie

Węgrów, 2014.07.25 GPN.6733.7.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w Węgrowie w ul. Popiełuszki, Strefowej i Słonecznej

Węgrów 2014.07.22 GPN.6733.6.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania

Węgrów 2014.07.16 GPN.6733.9.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Klasztornej w Węgrowie

Węgrów 2014.07.10 GPN.6733.5.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Strefowej i Słonecznej w Węgrowie

Węgrów, 2014.06.27 GPN.6733.6.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznej nN w ul. Żagana w Węgrowie

Węgrów 2014.06.26 GPN.6733.7.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Klasztornej w Węgrowie

Węgrów, 2014.06.20 GPN.6733.5.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wesołej w Węgrowie

Węgrów 2014.06.12 GPN.6733.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Słonecznej , Strefowej i Ks.Popiełuszki w Węgrowie

Węgrów 2014.06.02 GPN.6733.6.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania na budowe sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kowalskiej w Węgrowie

Węgrów 2014.05.27 GPN.6733.5.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wesołej

Węgrów, 2014.05.22 GPN.6733.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów 2014.05.12 GPN.6733.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę ul. Słonecznej

Węgrów 2014.04.28 GPN.6733.2.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Węgrowie przy ul. Wesołej

Węgrów 2014.04.23 GPN.6733.4.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienie przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 2014.04.23 GPN.6733.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania budowa ulicy Słonecznej w Węgrowie

Węgrów, 2014.04.08 GPN.6733.2.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę linii energetycznej

Węgrów 2014.03.21 GPN.6733.23.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

budowa gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa przy ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów 2014.03.17 GPN.6733.3.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

budowa ulicy Słonecznej w Węgrowie

Węgrów 2014.03.17 GPN.6733.2.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej o strefę wejściowa.

Węgrów 2014.03.17 GPN.6733.1.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania budowa linii ADDiT

Węgrów, 2014.03.03 GPN.6733.23.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę energetycznej linii napowietrznej i kablowej oraz stacji transformatorowej

Węgrów 2014.02.26 GPN.6733.25.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej o strefę wejściową

Węgrów, 2014.02.26 GPN.6733.1.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej oraz stacji transformatorowej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 2014.02.04 GPN.6733.25.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na rozbudowę budynku szkoły podstawowej o strefę wejściowa do kuchni

Węgrów 2014.01.30 GPN.6733.1.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę nowej przepompowni ścieków w Węgrowie przy ul. Polnej

Węgrów 2014.01.03 GPN.6733.14.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów 2013.12.31 GPN.6733.25.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę przewodu technologicznego łączącego studnie głębinowe ze stacją uzdatniania wody.

Węgrów 2013.12.27 GPN.6733.24.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę nowej przepompowni ścieków"polna" z kanałem tłocznym

Węgrów, 2013.12.18 GPN.6733.14.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę sieci wodociągowej w ul. Cicha i Brzozowa w Węgrowie

Węgrów 2013.12.17 GPN.6733.8.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę przewodu wodociągowego technologicznego w ul. Szamoty w Węgrowie

Węgrów, 2013.12.09 GPN.6733.24.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienie w Węgrowie od ul. Prusa do ul. Gołębiewskiego

Węgrów, 2013.12.05 GPN.6733.22.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Węgrowie o trzy strefy wejęciowe

Węgrów 2013.11.27 GPN.6733.21.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę wodociągu w ul. Cichej , Brzozowej w Wegrowie

Węgrów, 2013.11.27 GPN.6733.8.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej oraz stacji transformatorowej w Węgrowie przy ul. Berka Joselewicza

Węgrów 2013.11.21 GPN.6733.23.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania na budowę przewodu wodociągowego tłocznego w Wegrowie ul. Szamoty

Węgrów 2013.11.18 GPN.6733.24.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji o ustaleniu l0okalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Szamoty

Węgrów 2013.11.12 GPN.6733.19.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Węgrowie ul. Kościuszki

Węgrów, 2013.11.08 GPN.6733.20.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na rozbudowę budynku szkoły o trzy strefy wejściowe

Węgrów, 2013.11.07 GPN.6733.21.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej w Węgrowie od ul. Prusa przez ogródki działkowe, ul. Gościniec Niepodległości do ul. Gołębiewskiego

Węgrów 2013.10.30 GPN.6733.22.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Kościuszki i na działce 6011/9 w Węgrowie

Węgrów, 2013.10.30 GPN.6733.18.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Węgrowie ( trzy strefy wejściowe)

Węgrów 2013.10.22 GPN.6733.21.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowie wiaty, podjazdu i murków oporowych dla PWikw Węgrowie

Węgrów 2013.10.23 GPN.6733.17.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Kościuszki

Węgrów 2013.10.21 GPN.6733.20.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Szamoty

Węgrów, 2013.10.21 GPN.6733.19.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

Wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Przechodniej w Węgrowie

Węgrów 2013.10.15 GPN.6733.15.2013 O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na przebudowę i nadbudowę dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem dla i l Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.

Węgrów 2013.10.11 GPN.6733.16.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę zadaszenia nad częścią placu tymczasowego składowania osadu odwodnieniowego, wykonaniu podjazdów oraz budowie murków oporowych w Węgrowie przy ul. Targowej

Węgrów, 2013.10.04 GPN.6733.17.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania na przebudowę dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie

Węgrów, 2013.10.02 GPN.6733.16.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa w ul. Szamoty w Węgrowie

Węgrów 2013.10.01 GPN.6733.19.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowie linii energetycznej przy ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów 2013.10.01 GPN.6733.5.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania o wydanie lokalizacji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ul. Przechodniej w Węgrowie

Węgrów, 2013.09.26 GPN.6733.15.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów 2013.09.20 GPN.6733.18.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania na budowę przepompowni i kanału tłocznego w Węgrowie przy ul. Polnej

Węgrów 2013.09.12 GPN.6733.14.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania na budowę zadaszenia nad częścią placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego, wykonanie podjazdów i budowa murków oporowych w Węgrowie przy ul. Targowej

Węgrów 2013.09.11 GPN.6733.17.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w Węgrowie przy ul. Al. Siedleckiej

Węgrów 2013.09.09 GPN.6733.13.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów, 2013.09.09 GPN.6733.5.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów 2013.09.04 GPN.6733.7.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Szamoty

Węgrów 2013.09.03 GPN.6733.12.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej przy ul. Al. Siedleckiej w Węgrowie

Węgrów 2013.09.03 GPN.6733.9.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej w ul. Przechodniej w Węgrowie

Węgrów 2013.09.02 GPN.6733.15.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Mickiewicza i Konopnickiej w Węgrowie

Węgrów 2013.08.29 GPN.6733.10.2013 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów, 2013.08.13         GPN.6733.7.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

zakończenie postępowania budowa sieci gazowej na działce przy ul. Al. Siedleckiej w Węgrowie

Węgrów, 2013.08.12         GPN.6733.13.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

zakończenie postępowania budowa linii w ul. szamoty w Węgrowie

Węgrów, 2013.08.07         GPN.6733.12.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

wydanie decyzji na bud. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej i Łąkowej w Węgrowie

  Węgrów 2013.08.07     GPN.6733.6.2013       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania budowa sieci gazowej w Węgrowie przy ul. Al. Siedleckiej

Węgrów, 2013.08.06         GPN.6733.9.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Mickiewicza i Konopnickiej w Węgrowie

Węgrów, 2013.08.06         GPN.6733.10.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów 2013.07.24     GPN.6733.4.2013       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej przy ul Al. Siedleckiej w Węgrowie

Węgrów 2013.07.22     GPN.6733.13.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa wodociągu w ul. Łąkowej i Polnej

  Węgrów, 2013.07.22         GPN.6733.6.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z [...]

wszczęcie postępowania na budowę energetycznej linii kablowej w Węgrowie przy ul. Szamoty

Węgrów 2013.07.10     GPN.6733.12.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej w ul. Konopnickiej w Węgrowie

Węgrów 2013.07.08     GPN.6733.10.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania- budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej omijającej obiekt mostowy w Węgrowie w ul. Piłsudskiego

Węgrów 2013.07.04     GPN.6733.11.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej przy Al. Siedleckiej w Węgrowie

Węgrów 2013.07.04     GPN.6733.9.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Węgrowie w ul. Gdańskiej

  Węgrów 2013.06.21     GPN.6733.7.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów, 2013.06.27         GPN.6733.4.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci wodociągowej w Węgrowie w ulicach Cichej i Brzozowej .

Węgrów 2013.06.26     GPN.6733.8.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Polnej i Łąkowej

Węgrów 2013.06.19     GPN.6733.6.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na rewitalizację budynku dawnego klasztoru

Węgrów 2013.06.17     GPN.6733.3.2013       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na remont Klasztoru

Węgrów, 2013.06.04         GPN.6733.3.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

wydanie decyzji n rozbudowę nadbudowę i przebudowę budynku administracyjnego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie

Węgrów 2013.06.03     GPN.6733.2.2013       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznej przy ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów 2013.05.28     GPN.6733.5.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii kablowej nN WĘGRÓW UL. KOŚCIUSZKI

Węgrów 2013.05.16     GPN.6733.4.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku administracyjnego Międzygminnego Związku wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie

Węgrów, 2013.05.13         GPN.6733.2.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. [...]

wysdanie deyzji budowa wodociągu w ul. Kościuszki

Węgrów 2013.05.07     GPN.6733.1.2013       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania dot. rewitalizacji budynku Klasztoru z zespołem poreformackim

Węgrów 2013.04.30     GPN.6733.3.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów, 2013.04.15         GPN.6733.1.2013               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 110 poz.647 z [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie nadbudowie i przebudowie budynku administracyjnego

Węgrów 2013.04.15     GPN.6733.2.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. Nr 110 poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów 2013.01.13     GPN.6733.1.2013       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. Nr 110 poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej przy ul. Szerokiej w Węgrowie

Węgrów 2013.01.31     GPN.6733.27.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na rozbudowę mostu o kładkę dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece Ada w Węgrowie,

Węgrów 2013.01.10     GPN.6733.25.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania budowa linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Szerokiej

Węgrów, 2013.01.09         GPN.6733.27.2012               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 110 poz.647 z [...]

zakończenie postępowania rozbudowa mostu na rzece Adzie w Węgrowie

Węgrów, 2012.12.19         GPN.6733.25.2012               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 110 poz.647 z [...]

budowa linii energetycznej w ul. Szamoty w Węgrowie

Węgrów 2012.12.11       GPN.6733.27.2012                                                                                  OBWIESZCZENIE             Zgodnie z [...]

wydanie decyzji na budowe sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Wiejskiej w Węgrowie

Węgrów 2012.11.27     GPN.6733.24.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania obejmującego rozbudowę mostu o kładkę dla ruchu pieszego na rzece Adzie w Węgrowie

Węgrów 2012.11.20       GPN.6733.25.2012                                                                                  OBWIESZCZENIE             Zgodnie z [...]

wydanie decyzji na budowę sieci wodociagowej w Węgrowie ul. Szamoty

Węgrów 2012.11.20     GPN.6733.23.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Węgrów-Nowiny

Węgrów 2012.11.09     GPN.6733.22.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Partyzantów

Węgrów 2012.11.09     GPN.6733.21.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Wiejskiej w Węgrowie

Węgrów, 2012.11.07         GPN.6733.24.2012               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 110 poz.647 z [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Wiejskiej

Węgrów 2012.10.17   GPN.6733.24.2012   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012 r. Nr 110 poz. 647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu- Węgrów Nowiny

Węgrów, 2012.10.17         GPN.6733.22.2012               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 110 poz.647 z [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej przy ul. Kościuszki

Węgrów 2012.10.11     GPN.6733.20.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci wodociągowej w ul. Szamoty

Węgrów 2012.10.02     GPN.6733.23.2012       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012r. Nr 110 poz.647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej w ul. Szamoty

Węgrów 2012.10.02 GPN.6733.23.2012   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012r. Nr 110 poz.647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Węgrów Nowiny

Węgrów 2012.10.01     GPN.6733.22.2012       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2012r. Nr 110 poz.647 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Orzeszkowej

Węgrów 2012.09.26     GPN.6733.17.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Strefowej i Słonecznej w Węgrowie

Węgrów 2012.09.20     GPN.6733.19.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę energetycznej linii kablowej i napowietrznej w Węgrowie przy ul. kościuszki

Węgrów 2012.09.20     GPN.6733.20.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj, Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej kablowej w Węgrowie przy ul. Palloniego i Piłsudskiego

Węgrów 2012.09.19     GPN.6733.18.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej Węgrów Zelce III

Węgrów 2012.09.19     GPN.6733.16.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj.Dz.U.z 2012r. Nr 110 poz.647 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Strefowej i Słonecznej

Węgrów 2012.09.04     GPN.6733.19.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj, Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa napowietrznej linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Orzeszkowej

Węgrów 2012.08.31     GPN.6733.17.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj, Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa linii nN 04 kV Węgrów Zelce III

Węgrów 2012.08.29     GPN.6733.16.2012             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania - budowa linii energetycznej przy ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów, 2012.08.23   GPN.6733.20.2012                                                                     OBWIESZCZENIE        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wydanie decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej na działce PWiK

Węgrów, 2012.08.16   GPN.6733.15.2012                                                                      OBWIESZCZENIE               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w ul. Strefowej i Słonecznej

Węgrów, 2012.08.16   GPN.6733.19.2012                                                                    OBWIESZCZENIE       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

zakończenie postępowania na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego i Palloniego

Węgrów, 2012.08.16   GPN.6733.18.2012 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że [...]

wydanie decyzji - przebudowa ul. Szamoty

Węgrów 2012.08.08    GPN.6733.14.2012   O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa  [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej nn Węgrów Grudzie

Węgrów 2012.07.31     GPN.6733.7.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa kanalizacji sanitarnej na działce PWiK w Węgrowie

Węgrów 2012.07.30     GPN.6733.15.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na nadbudowę budynku SANEPID w Węgrowie

Węgrów 2012.07.26     GPN.6733.13.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania przebudowa ul. Szamoty

Węgrów 2012.07.20     GPN.6733.14.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania na budowę linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego i Palloniego

Węgrów 2012.07.19     GPN.6733.18.2012       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, [...]

wydanie decyzji budowa gazociągu w ul. Gdańskiej

Węgrów 2012.07.17     GPN.6733.11.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania na budowe linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Orzeszkowej

Węgrów 2012.07.11     GPN.6733.17.2012       OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, [...]

wydanie decyzji na budowę linii napowietrznej i kablowej SN15kv w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów 2012.07.12     GPN.6733.8.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania na budowę linii Węgrów Grudzie

Węgrów 2012.07.12     GPN.6733.7.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa   [...]

wydanie decyzji na budowę wodociągu i kanalizacji na Glinkach w Węgrowie

Węgrów 2012.07.11     GPN.6733.9.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania nadbudowa budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie

Węgrów, 2012.07.10         GPN.6733.13.2012               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowe sieci gazowej w ul. Kołłataja w Węgrowie

Węgrów 2012.07.06     GPN.6733.12.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa sieci gazowej w ul. Gdańskiej

Węgrów 2012.06.28     GPN.6733.11.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa kanalizacji sanitarnej na działce PWiK

Węgrów 2012.06.28     GPN.6733.15.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wszczęcie postępowania przebudowa ul. Szamoty

Węgrów, 2012.06.25       GPN.6733.14.2012                                                                                 OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania na nadbudowę budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 3

Węgrów, 2012.06.21       GPN.6733.13.2012                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

zakończenie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Węgrów Glinki

Węgrów 2012.06.20     GPN.6733.9.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa   [...]

zakończenie postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Kołłątaja w Węgrowie

Węgrów 2012.06.19     GPN.6733.12.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kołłątaja w Węgrowie

Węgrów 2012.05.29     GPN.6733.12.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wszczęcie postępowania na budowę odcinka kanału tłocznego w Węgrowie w ul. Piłsudskiego

  Węgrów 2012.05.28     GPN.6733.10.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

WYDANIE DECYZJI NA BUDOWĘ LINNI ENERGETYCZNEJ WĘGRÓW UL. SZAMOTY

Węgrów 2012.05.22     GPN.6733.5.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej Węgrów nOWINY

Węgrów 2012.05.22     GPN.6733.6.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Węgrów Glinki

Węgrów 2012.05.18     GPN.6733.9.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wszczęcie postępowania budowa linii w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów 2012.05.18       GPN.6733.8.2011                                                                              OBWIESZCZENIE             Zgodnie z art.53 ust. [...]

zakończenie postępowania budowa linii energetycznej Węgrów ul. Kościuszki

Węgrów 2012.05.07       GPN.6733.8.2011                                                                              OBWIESZCZENIE             Zgodnie z art.53 ust. [...]

wydanie decyzji budowa kanalizacji deszczowej w Węgrowie

Węgrów 2012.03.29     GPN.6733.2.2012       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Kościuszki, Kilińskiego i Żagana w Węgrowie

Węgrów 2012.03.27     GPN.6733.19.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznych Meblomaster

Węgrów 2012.03.19     GPN.6733.4.2012             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowa bud ZUS w Węgrowie

Węgrów 2012.03.20     GPN.6733.20.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa wodociągu w ulicach Klonowej, Topolowej, Lipowej i Bohaterów Warszawy

Węgrów 2012.03.15     GPN.6733.3.2012       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa   [...]

wszczęcie postępowania budowa linii nn w Węgrowie przy ul Partyzantów i Szerokiej

Węgrów 2012.03.14     GPN.6733.7.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

zakończenie postępowania budowa linii przy ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów 2012.03.13     GPN.6733.1.2012             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa sieci gaziciągowej w Węgrowie ul. Kościuszki, Żagana i Kilińskiego

Węgrów 2012.03.06     GPN.6733.19.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej napowietrznej i kablowej Węgrów Nowiny

Węgrów 2012.02.22     GPN.6733.6.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Szamoty

Węgrów 2012.02.22     GPN.6733.5.2012                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznych Węgrów Zelce I

Węgrów 2012.02.22     GPN.6733.4.2012                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o lokalizację celu publicznego na budowę sieci wodociągowej W Węgrowie w ulicach:Piłsudskiego, Topolowej, Klonowej i Lipowej

Węgrów 2012.02.13       GPN.6733.3.2011                                                                                  OBWIESZCZENIE             Zgodnie z [...]

Wszczęcie postępowania na budowę linii nN w Węgrowie ul.Kościuszki

Węgrów 2012.01.26     GPN.6733.1.2012                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej na Nowinach

Węgrów 2012.01.19     GPN.6733.21.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę gazociągu w ul. Spacerowej

Węgrów 2012.01.05     GPN.6733.22.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa energetycznej linii napowietrznej na Grudziach

Węgrów 2011.12.16     GPN.6733.21.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa sieci gazowej w ul. Spacerowej

Węgrów 2011.12.16     GPN.6733.22.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania rozbudowa budynku ZUS o zadaszone schody zewnętrzne

Węgrów 2011.12.02     GPN.6733.20.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji budowa wodociągu Węgrów Nowiny

Węgrów 2011.11.21     GPN.6733.18.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę linii SN i słupowej stacji transformatorowej SN/nN w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów 2011.11.16     GPN.6733.17.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii nn Węgrów Grudzie

Węgrów 2011.11.07     GPN.6733.21.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania budowa linii energetycznej Wagat

Węgrów 2011.11.03     GPN.6733.17.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania rozbudowa budynku ZUS o zadaszone schody zewnętrzne

Węgrów, 2011.11.02       GPN.6733.20.2011                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

zakończenie postępowania budowa wodociągu w Węgrowie przy ul. Szamoty

Węgrów 2011.11.02       GPN.6733.18.2011               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

budowa linii kablowej nN w ul. Orzeszkowej w Węgrowie

Węgrów 2011.10.11     GPN.6733.16.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji -przebudowa i budowa linii SN 15kV w ul. Piaskowej

Węgrów 2011.10.11     GPN.6733.11.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji rozbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie

Węgrów, 2011.09.29 GPN.6733.15.2011 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.)  Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że [...]

zakończenie postępowania budowa linii kablowej nn w Węgrowie przy ul. Orzeszkowej

Węgrów 2011.09.21     GPN.6733.16.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania przebudowa linii energetycznej napowietrznej SN 15kV i budowa energetycznej linii kablowej 15kV w Węgrowie przy ul. Piaskowej

Węgrów 2011.09.20     GPN.6733.11.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej o ciśnieniu mniejszym niż 0,5 MPa w ul. Kościuszki,Kilińskiego, Żagana, Gajowej Leśnej w Węgrowie

Węgrów, 2011.09.13       GPN.6733.19.2011                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

zakończenie postępowania rozbudowa budynku dydaktycznego specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie

Węgrów 2011.09.12     GPN.6733.15.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę gazociągu w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów 2011.09.06     GPN.6733.12.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa linii nn w Węgrowie przy ul. Różanej

Węgrów 2011.09.05     GPN.6733.14.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania budowa wodociągu w Węgrowie na Nowinach

Węgrów, 2011.08.30       GPN.6733.18.2011                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wydanie decyzji budowa linii energetycznej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów 2011.08.24     GPN.6733.6.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa linii energetycznej WAGAT

Węgrów 2011.08.17     GPN.6733.17.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wszczęcie postępowania budowa linii SN dla WAGAT

Węgrów 2011.08.11     GPN.6733.17.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania sieć gazowa w ul. Gdańskiej

Węgrów 2011.08.09     GPN.6733.12.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej w Węgrowie ul.Orzeczkowej

Węgrów 2011.08.04     GPN.6733.16.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji na budowę garażu SOSzW

Węgrów 2011.08.08     GPN.6733.13.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania - budowa linii energetycznych w ul. Gdańskiej w Węgrowie

Węgrów 2011.08.03     GPN.6733.6.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania rozbudowa z przebudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie

Węgrów 2011.08.01     GPN.6733.15.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji na budowę garażu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Węgrów 2011.07.29     GPN.6733.10.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania - budowa linii e4nergetycznej w ul. Różanej w Węgrowie

Węgrów 2011.08.01     GPN.6733.14.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Łamanej w Węgrowie

Węgrów 2011.07.20     GPN.6733.13.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

Zakończenie postępowania lokalizacja inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów 2011.07.18     GPN.6733.5.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej Węgrów Nowiny

Węgrów 2011.07.18     GPN.6733.9.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa budynku garażowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Węgrów 2011.07.08     GPN.6733.10.2011             O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji na budowie linii w Węgrowie przy ul. Gołębiewskiego

  Węgrów 2011.07.06     GPN.6733.7.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Węgrów 2011.06.22     GPN.6733.13.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania - budowa energetycznej linii napowietrznej Węgrów Nowiny

Węgrów 2011.06.21     GPN.6733.9.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa gazociągu średniego ciśnienia w Węgrowie przy ul. Gdańskiej

Węgrów 2011.06.20     GPN.6733.12.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania budowa linii w Węgrowie ul. Gołębiewskiego

Węgrów 2011.06.15     GPN.6733.7.2011       O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa garażu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Węgrów 2011.05.24   GPN.6733.10.2011         OBWIESZCZENIE       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa linii napowietrznej nn Węgrów Nowiny

Węgrów 2011.05.10     GPN.6733.9.2011             OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii przy ul. Gołęniewskiego

Węgrów 2011.04.29     GPN.6733.7.2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

zakończenie postępowania budowa linii przy ul. Orzeszkowej

Węgrów 2011.04.28 GPN.7331-1/4/2011           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kościuszki

  Węgrów 2011.03.22  GPN.6733.5.2011 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa  informuje, że w [...]

zakończenie postępowania budowa linii ul. Wesoła

Węgrów 2011.03.07 GPN.7331-1/2/2011               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania linia Partyzantów

Węgrów 2011.03.07 GPN.7331-1/1/2011               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania linia energetyczna w ul. Orzeszkowej w Węgrowie

Węgrów 2011.02.28     GPN.7331-1/4/2011         Zawiadomienie     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, [...]

wszczęcie postępowania budowa linii Węgrów ul. Słoneczna

Węgrów 2011.02.10     GPN.7331-1/3/2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej ul. Wesoła w Węgrowie

Węgrów 2011.01.21     GPN.7331-1/2/2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji budowa sieci wodociągowej w ul. Zelce I w Węgrowie

Węgrów 2011.01.24     GPN.7331-1/19/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej ul. Partyzantów w Węgrowie

Węgrów 2011.01.19     GPN.7331-1/1/2011                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji budowa linii Bagno-Węgrów

Węgrów 2011.01.18     GPN.7331-1/20/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę energetycznej linii napowietrznej i kablowej oraz stacji transformatorowej w Węgrowie przy ul. Gajowej

Węgrów 2011.01.10     GPN.7331-1/21/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węgrowie w ul. Zelce I, Matlińskich, 11-go Listopada, Palloniego i po działkach przy ul. Al. Partyzantów

Węgrów 2011.01.10     GPN.7331-1/17/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na przebudowę , nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku biurowym ZUS w Węgrowie

Węgrów 2011.01.04     GPN.7331-1/18/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji celu publicznego na budowę sieci energetycznej SN i nN , kontenerowej stacji transformatorowej , słupów linii SN i nN oraz linii kablowych SN i nN -Kościuszki Jana Pawła i Traugutta w Węgrowie

Węgrów 2011.01.04     GPN.7331-1/16/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania linia energetyczna Węgrów-Bagno

Węgrów 2010.12.28 GPN.7331-1/20/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wydanie decyzji stacja bazowa telefonii komórkowej w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów 2010.12.28     GPN.7331-1/15/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa linii energetycznej przy ul. Gajowej w Węgrowie

Węgrów 2010.12.20 GPN.7331-1/21/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania na przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku ZUS w Węgrowie

Węgrów 2010.12.16 GPN.7331-1/18/2010 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa sieci energetycznej w ul. Kościuszki i Traugutta

Węgrów 2010.12.15 GPN.7331-1/16/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa sieci wodociągowych w ul.Zelce I, Matlińskich, 11-go Listopada Palloniego w Węgrowie.

Węgrów 2010.12.15 GPN.7331-1/17/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa sieci wodociągowej Zelce I

Węgrów 2010.12.15 GPN.7331-1/19/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa stacji telefonii komórkowej Węgrów ul. Kościuszki

    Węgrów 2010.11.30       GPN.7331-1/15/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) [...]

budowa linii energetycznej Węgrów ul. Gajowa - Kares

  Węgrów 2010.11.29     GPN.7331-1/21/2010                                                                                           OBWIESZCZENIE         [...]

wszczęcie postępowania budowa linii nN Węgrów Bagno

Węgrów 2010.11.26     GPN.7331-1/20/2010                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Szamoty

Węgrów 2010.11.18     GPN.7331-1/14/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania nadbudowa i przebudowa budynku ZUS

Węgrów 2010.11.04     GPN.7331-1/18/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej Zelce I

Węgrów 2010.10.29       GPN.7331-1/19/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

zakończenie postępowania - budowa magistrali wodociągowej ul. Szamoty

Węgrów 2010.10.28       GPN.7331-1/14/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) [...]

wydanie decyzji linia Zwycięstwa

Węgrów 2010.10.29       GPN.7331-1/12/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania - budowa sieci elekrtoenergetycznej ul. Kościuszki, Jana pawła II, Traugutta

Węgrów 2010.10.28       GPN.7331-1/16/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wydanie decyzji - budowa kanalizacji deszczowej w Al. Siedleckiej i ul. Obrębowej

Węgrów, 2010.10.28       GPN.7331-1/13/2010                                                                                 OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej Zelce I, ul. Madalińskich, ul. 11-go Listopada, ul. Palloniego oraz sieci kanalizacji sanitarnej Al. Partyzantów

Węgrów 2010.10.21       GPN.7331-1/17/2010                                                                                 OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania budowa stacji telefonii komórkowej w Węgrowie przy ul. Kościuszki

Węgrów 2010.10.05       GPN.7331-1/15/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

zakończenie postępowania linia Zwycięstwa

Węgrów 2010.10.12       GPN.7331-1/12/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) [...]

wydanie decyzji budowa linii energetycznej Węgrów Grudzie

Węgrów 2010.09.24       GPN.7331-1/4/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wydanie decyzji budowa linii ul. Kościuszki w Węgrowie

Węgrów 2010.09.20     GPN.7331-1/8/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania na przebudowę magistrali wodociągowej ul. Szamoty

Węgrów 2010.09.20       GPN.7331-1/14/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wydanie decyzji budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej

Węgrów 2010.09.17   GPN.7331-1/11/2010     OBWIESZCZENIE       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa  [...]

wydanie decyzji rozbudowa internatu ZSZ

Węgrów 2010.08.26     GPN.7331-1/9/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej przy ul. Zwycięstwa

Węgrów 2010.08.25       GPN.7331-1/12/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji na przebudowe drogi powiatowej ul. Wieniawskiego

Węgrów 2010.08.18     GPN.7331-1/7/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydania decyzji na rozbudowę przychodni

Węgrów 2010.08.16     GPN.7331-1/10/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania rozbudowa internatu

Węgrów 2010.08.09       GPN.7331-1/9/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania budowa linii Węgrów Grudzie

Węgrów 2010.08.09       GPN.7331-1/4/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

zakończenie postępowania rozbudowa i przebudowa przychodni

Węgrów 2010.07.28       GPN.7331-1/10/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) [...]

wszczęcie postępowania bud. kanaliz deszczowej w ul. Słonecznej

Węgrów 2010.07.21       GPN.7331-1/11/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania rozbudowa i przebudowa przychodni

Węgrów 2010.07.16       GPN.7331-1/10/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wszczęcie postępowania rozbudowa internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Węgrów 2010.07.06       GPN.7331-1/9/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wydanie decyzji na budowę linii energetycznej w ul. Wiejskiej

Węgrów 2010.07.05     GPN.7331-1/3/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania przebudowa drogi powiatowej ul. Wieniawskiego polegająca na budowie miejsc parkingowych

Węgrów 2010.07.01     GPN.7331-1/7/2010                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania linia przy ul. Wiejskiej

Węgrów 2010.06.15       GPN.7331-1/3/2010               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz [...]

wszczęcie postępowania budowa linii ul. Kościuszki

  Węgrów 2010.06.11     GPN.7331-1/8/2010                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

wydanie decyzji o l.c.p. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:Szamoty,Wiejska,Nowiny,Szeroka,Pogodna,Al.Partyzantów i Grudzie III

Węgrów 2010.05.10     GPN.7331-1/2/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznej Węgrów Grudzie

Węgrów 2010.05.04       GPN.7331-1/4/2010                                                                                OBWIESZCZENIE           Zgodnie z art. 53 [...]

wydanie decyzji - sieć gazowa ul. Piłsudskiego i Żeromskiego

Węgrów, 2010.04.29 GPN.7331-1/22/2009               O B W I E S Z C Z E N I E                   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z [...]

wydanie decyzji wodociąg Pogodna

Węgrów 2010.04.23     GPN.7331-1/1/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zawiadomienie o wyd decyzji na budowę wodociągu na Glinkach

Węgrów 2010.04.23     GPN.7331-1/5/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania linia energetyczna Wiejska

Węgrów 2010.04.22     GPN.7331-1/3/2010                                                                                           OBWIESZCZENIE             [...]

zakończenie postępowania sieć kanalizacji w ulicach Szamoty,Wesołej,Nowiny, Szerokiej, Pogodnej, Al.Partyzantów i Grudzie III

Węgrów, 2010.04.16 GPN.7331-1/2/2010               O B W I E S Z C Z E N I E                   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. [...]

zakończenie postępowania wodociąg Glinki

Węgrów 2010.04.15 GPN.7331-1/5/2010               O B W I E S Z C Z E N I E                   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. [...]

zakończenie postępowania budowa sieci gazowej w ul. Żeromskiego i Piłsudskiego

Węgrów 2010.04.14 GPN.7331-1/22/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania bud. linii energetycznej Węgrów -Glinki

Węgrów 2010.03.05 GPN.7331-1/29/2009               O B W I E S Z C Z E N I E                   Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Glinkach

Węgrów 2010.02.19       GPN.7331-1/5/2010                                                                                         OBWIESZCZENIE           [...]

wydanie decyzji na budowę linii przy ul. Gościniec niepodległości

Węgrów 2010.02.17     GPN.7331-1/26/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Szamoty, Wesołej Nowiny, Szerokiej, Pogodnej, Al;. Partyzantów i GRudzie III

Węgrów 2010.02.17     GPN.7331-1/2/2010                                                                            OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy [...]

wp wodociąg ul. Pogodna

Węgrów 2010.02.15     GPN.7331-1/1/2010                                                                                         OBWIESZCZENIE           [...]

zakończenie postępowania budowa linii energetycznej Gościniec Niepodległości

Węgrów 2010.01.26 GPN.7331-1/26/2009               O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania budowa linii energetycznych Węgrów Glinki

Węgrów 2010.01.04     GPN.7331-1/29/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji kanalizacja litweska

Węgrów 2009.12.18     GPN.7331-1/23/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa zadaszenia Poczty Polskiej

Węgrów 2009.12.01 GPN.7331-1/25/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa kanalizacji sanitarnej ul. Litewska

Węgrów 2009.12.01 GPN.7331-1/23/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania linia Gościniec Niepodległości

Węgrów 2009.11.26     GPN.7331-1/26/2009                                                                                     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 [...]

wydanie decyzji kanał deszczowy dla SM

Węgrów 2009.11.27     GPN.7331-1/21/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowe linii energetycznej

Węgrów 2009.11.17     GPN.7331-1/16/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa kanalizacji przez Spółdzielnię mieszkaniowa

Węgrów 2009.11.12 GPN.7331-1/21/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania Poczta Polska -wykonanie zadaszenia nad dampą

Węgrów 2009.10.19     GPN.7331-1/25/2009                                                                                     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci kanalizacji sanitarnejw ul. Litewskiej

Węgrów 2009.10.05     GPN.7331-1/23/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej

Węgrów 2009.10.12     GPN.7331-1/24/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej ul. Żeromskiego

Węgrów 2009.09.28     GPN.7331-1/22/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wydanie decyzji budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej

Węgrów 2009.09.25     GPN.7331-1/20/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie

  Węgrów 2009.09.18     GPN.7331-1/21/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lojkalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji deszczowej z wypustami

  Węgrów 2009.09.08 GPN.7331-1/20/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę szpitala

  Węgrów 2009.09.07     GPN.7331-1/18/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Węgrów 2009.09.01 GPN.7331-1/16/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego

  Węgrów 2009.08.19 GPN.7331-1/18/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego obejmujacego budowę szybu dźwigu osobowego dla potrzeb przychodni.

    Węgrów 2009.08.12     GPN.7331-1/17/2009   O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji budowa sieci wodociągowej Szamoty Nowiny

Węgrów 2009.07.29     GPN.7331-1/15/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowy windy przy przychodni

Węgrów 2009.07.24 GPN.7331-1/17/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na budowę kanalizacji w ul. Kościuszki

Węgrów 2009.07.24     GPN.7331-1/13/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji budowa sieci wod. i kan w ul. Ludwisarskiej

Węgrów 2009.07.13     GPN.7331-1/14/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa sieci wodociągowej Szamoty i Nowiny

Węgrów 2009.07.13 GPN.7331-1/15/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania - kanalizacja Gdańska

Węgrów 2009.07.09     GPN.7331-1/20/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki

  Węgrów 2009.07.06 GPN.7331-1/13/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wszczęcie postępowania rozbudowa szpitala

Węgrów 2009.06.30   GPN.7331-1/18/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

wszczęcie postępowania budowa windy przy przychodni ul. Mickiewicza

Węgrów 2009.06.25   GPN.7331-1/17/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

budowa linii nN, SN złączy kablowych i stacji transformatorowej w Węgrowie

Węgrów 2009.06.24   GPN.7331-1/16/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

linia Spacerowa i Piwna

Węgrów 2009.06.22     GPN.7331-1/11/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania budowa wodociągu Ludwisarska

Węgrów 2009.06.05 GPN.7331-1/14/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji przebudowa kanalizacji w ul. Żeromskiego, Nowej Piłsudskiego

Węgrów 2009.06.02     GPN.7331-1/5/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji linia Nowiny

Węgrów 2009.06.02     GPN.7331-1/8/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na budowę linii- Broniewskiego, Piwna ,Kołłątaja

Węgrów 2009.05.29     GPN.7331-1/6/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji kanalizacja Przemysłowa i Berka Joselewicza

Węgrów 2009.05.29     GPN.7331-1/4/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

linia energetyczna ul. Piwna i spacerowa

Węgrów 2009.05.20 GPN.7331-1/11/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wydanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania internatu

Węgrów 2009.05.14     GPN.7331-1/2/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji na przebudowę rozbudowę i nadbudowa bud. głównego Lo i budynku pomocniczego

Węgrów 2009.05.13     GPN.7331-1/34/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

zakończenie postępowania linia Węgrów Nowiny

Węgrów 2009.05.13 GPN.7331-1/8/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania budowa linii Broniewskiego ,Piwna Kołłataja

Węgrów 2009.05.08 GPN.7331-1/6/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie zakończenie postępowania budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Berka Joselewicza i Przemysłowej

Węgrów 2009.05.08 GPN.7331-1/4/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

wszczęcie postępowania budowa sieci wodociągowej Węgrów Nowiny i przy ul. Szamoty

Węgrów 2009.04.28   GPN.7331-1/15/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

ogłoszenie zakończenie postępowania na zmianę sposobu użytkowania budynku internaru

Węgrów 2009.04.28 GPN.7331-1/2/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie wydanie decyzji wodociąg Broniewskiego, Szamoty i Barbasiewicza

Węgrów 2009.04.21     GPN.7331-1/7/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Ludwisarskiej i Szamoty

Węgrów 2009.04.16   GPN.7331-1/14/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania budowa przewodów wodociągowych technologicznych i energetycznych

Węgrów 2009.04.16   GPN.7331-1/12/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania budowa kanalizacji w ul. Kościuszki

Węgrów 2009.04.16   GPN.7331-1/13/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

ogłoszenie wydanie decyzji na budowę linii Gościniec Niepodległości

Węgrów 2009.04.15     GPN.7331-1/1/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji oświetlenie ul. Zwycięstwa

Węgrów 2009.04.06     GPN.7331-1/31/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

wydanie decyzji linia Grudzie

Węgrów 2009.04.06     GPN.7331-1/35/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie wydanie decyzji budowa parkingu Mickiewicza Wyszyńskiego

Węgrów 2009.04.06     GPN.7331-1/3/2009       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie zakończenie postępowania bud. wodociągu w ul. Barbasiewicza,Szamoty i Broniewskiego

Węgrów 2009.04.02 GPN.7331-1/7/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania linia Ul. Piwna i Spacerowa

Węgrów 2009.03.27   GPN.7331-1/11/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

ogłoszenie zakończenie postępowania Liceum Ogólnokształcące

Węgrów 2009.03.26 GPN.7331-1/34/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie - zakończenie postępowania linia Gościniec Niepodległości

Węgrów 2009.03.24 GPN.7331-1/1/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu rozbudowywanego budynku przy ul. Żagana

Węgrów 2009.03.24     GPN.7331-1/9/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania linia Nowiny

Węgrów 2009.03.20     GPN.7331-1/8/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania linia Zelce

Węgrów 2009.03.19     GPN.7331-1/10/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zakończenie postępowania oświetlenie parkingu

Węgrów 2009.03.18 GPN.7331-1/3/2009           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

zakończenie postępowania linia Grudzie

Węgrów 2009.03.18 GPN.7331-1/35/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie wydanie decyzji budowa magazynu soli

Węgrów 2009.03.16     GPN.7331-1/36/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zarzyckiego

Węgrów 2009.03.12     GPN.7331-1/37/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa sieci wodociągowej w ul. Barbasiewicza, Szamoty i Broniewskiego

Węgrów 2009.03.11     GPN.7331-1/7/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania budowa linii w ul. Piwnej, Broniewskiego, Kołątaja

Węgrów 2009.03.09     GPN.7331-1/6/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania przebudowa kanalizacji w ulicach Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki i Piłsudskiego

Węgrów 2009.02.26     GPN.7331-1/5/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania dla Zarządu Powiatu w Węgrowie na zmianę przeznaczenia

Węgrów 2009.02.25     GPN.7331-1/2/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie wydanie decyzjo na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul Szamoty

Węgrów 2009.02.23     GPN.7331-1/18/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie zakończenie postępowania magazyn soli

Węgrów 2009.02.19 GPN.7331-1/36/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie zakończenie postępowania bud. kanalizacji w ul. Zarzyckiego

Węgrów 2009.02.19 GPN.7331-1/37/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie -wszczęcie postępowania bud. oświetlenia parkingu pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Mickiewicza

  Węgrów 2009.02.16     GPN.7331-1/3/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie wszczęcie postępowania kanalizacja deszczowa

Węgrów 2009.02.16     GPN.7331-1/4/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie o wydaniu decyzji na lokalizację celu publicznego linia Węgró Grudzie

Węgrów 2009.02.13     GPN.7331-1/20/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmiana użytkowania budynek internatu

Węgrów 2009.02.11     GPN.7331-1/2/2009                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie wydanie decyzji na budowę energetycznej linii działki 5635, 892.5644/11 i 5644/12

Węgrów 2009.02.09     GPN.7331-1/32/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie o wydaniu decyzji oświetlenie Zelce-kościuszki

Węgrów 2009.02.04     GPN.7331-1/30/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie kanalizacja Szamoty

zakończenie postępowania kanalizacja w ul. Szamoty Węgrów 2009.01.29 GPN.7331-1/18/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

ogłoszenie 31

zakończenie postępowania oświetlenie ul. Zwycięstwa Węgrów 2009.01.26 GPN.7331-1/31/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

ogłoszenia GPN.7331-1/20/2008

Węgrów 2009.01.15 GPN.7331-1/20/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie 32/08

Węgrów 2009.01.15 GPN.7331-1/32/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa [...]

ogłoszenie 1

Węgrów 2009.01.14     GPN.7331-1/1/2009                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ogłoszenie 30

  Węgrów 2009.01.14 GPN.7331-1/30/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 37

    Węgrów 2009.01.07     GPN.7331-1/37/2008                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy [...]

ogłoszenie 21

  Węgrów 2009.01.06     GPN.7331-1/21/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie GPN.7331-1/36/2008

  Węgrów 2008.12.31     GPN.7331-1/36/2008                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 35/2008

  Węgrów 2008.12.18     GPN.7331-1/35/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 21/2008

  Węgrów 2008.12.11 GPN.7331-1/21/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 24

  Węgrów 2008.12.12     GPN.7331-1/24/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 34/2008

  Węgrów 2008.12.04     GPN.7331-1/34/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 24/2008

  Węgrów 2008.11.24 GPN.7331-1/24/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 17/2008

          Węgrów 2008.11.21     GPN.7331-1/17/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) [...]

ogłoszenie 33/2008

  Węgrów 2008.11.19     GPN.7331-1/33/2008                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 29

  Węgrów 2008.11.17     GPN.7331-1/29/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 19/08

  Węgrów 2008.11.17     GPN.7331-1/19/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 31/2008

  Węgrów 2008.11.05     GPN.7331-1/31/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 30/2008

    Węgrów 2008.11.05     GPN.7331-1/30/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy [...]

ogłoszenie 32/2008

  Węgrów 2008.11.04     GPN.7331-1/32/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 20/2008

  Węgrów 2008.11.04     GPN.7331-1/20/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenia 28/08

  Węgrów 2008.11.03     GPN.7331-1/28/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 19/2008

  Węgrów 2008.10.22 GPN.7331-1/19/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 17

  Węgrów 2008.10.22 GPN.7331-1/17/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

obwieszczenie 16/2008

  Węgrów 2008.10.16     GPN.7331-1/16/2008       O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

obwieszczenie GPN.7331-1/25/2008

  Węgrów 2008.10.16 GPN.7331-1/25/2008   O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

obwieszczenie 22/2008

  Węgrów 2008.10.14     GPN.7331-1/22/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

obwieszczenie 28/08

  Węgrów 2008.10.13 GPN.7331-1/28/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie GPN.7331-1/19/2008

  Węgrów 2008.10.07     GPN.7331-1/19/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 18/2008

  Węgrów 2008.10.06     GPN.7331-1/18/2008                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenia 27/2008

  Węgrów 2008.10.06     GPN.7331-1/27/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

ogłoszenie 29/08

  Węgrów 2008.10.02 GPN.7331-1/29/2008           O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta [...]

ogłoszenie 21/08

  Węgrów 2008.09.30     GPN.7331-1/21/2008                                                                             OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

obwieszczenie 17/2008

  Węgrów 2008.09.23     GPN.7331-1/17/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

ogłoszenie 25/2008

  Węgrów 2008.09.17 GPN.7331-1/25/2008 O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, [...]

gołoszenie

  Węgrów 2008.09.17     GPN.7331-1/9/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I [...]

ogłoszenia 12/2008

  Węgrów 2008.09.17     GPN.7331-1/12/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

ogłoszenie 16/2008

  Węgrów 2008.09.15     GPN.7331-1/16/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I [...]

ogłoszenie 22/2008

  Węgrów 2008.09.10     GPN.7331-1/22/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

ogłoszenie 6/08

  Węgrów 2008.09.01     GPN.7331-1/6/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I [...]

obwieszczenie 26/2008

    Węgrów 2008.09.01     GPN.7331-1/26/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E [...]

ogłoszenie cel publiczny 12/2008

  Węgrów 2008.08.26     GPN.7331-1/12/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

obwieszczenie 6/2008

  Węgrów 2008.08.11     GPN.7331-1/6/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E [...]

Obwieszczenie 1

  Węgrów 2008.08.08     GPN.7331-1/1/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

Obwieszczenie 15

  Węgrów 2008.08.07     GPN.7331-1/15/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I [...]

ogłoszenie 29/2008

  Węgrów 2008.07.23     GPN.7331-1/29/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

obwieszczenie 15/2008

  Węgrów 2008.07.21     GPN.7331-1/15/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I [...]

obwieszczenie 13/2008

  Węgrów 2008.07.21     GPN.7331-1/13/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I [...]

obwieszczenie 27/2008

  Węgrów 2008.07.21     GPN.7331-1/27/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

obwieszczenie 1/2008

  Węgrów 2008.07.17     GPN.7331-1/1/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E [...]

obwieszczenie..

  Węgrów 2008.07.17 GPN.7331-1/25/2008 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa  informuje, , że w dniu [...]

obwieszczenie .

  Węgrów 2008.07.16     GPN.7331-1/26/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie.

  Węgrów 2008.07.10     GPN.7331-1/24/2008                                                                            OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z [...]

wydanie decyzji

Węgrów 2008.06.27     GPN.7331-1/7/2008                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E [...]

ogłoszenie wodociąg Nowiny

zakończenie postępowania wodociąg NowinyWęgrów 2008.06.26     GPN.7331-1/13/2008   [...]

zakończenie postępowania

Węgrów 2008.06.16     GPN.7331-1/11/2008                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E [...]

obwieszczenie - budowa drogi Węgrów - Liw

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy LiwStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. [...]

Obwieszczenie - linia energetyczna Węgrów - Gaj

OBWIESZCZENIEZgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że w dniu 03.11.2004r. została wydana decyzja o lokalizacji [...]

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - linia energetyczna Węgrów - Gaj

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że w dniu 24.09.2004r zostało wszczęte na wniosek [...]

obwieszczenie...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że w dniu 2.08.2004r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij