Informacja o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego      w celu ponownego ich wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

I. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgrowie – www.bip.wegrow.com.pl;
- udostępniona na stronie internetowej  Miasta Węgrowa– www.wegrow.com.pl;
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
2. Wnioskodawca wykorzystujący informacje jest obowiązany:
- poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej;
- udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie;
- poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
3. Urząd Miejski  Węgrowie nie ponosi odpowiedzialności:
- cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miejskiemu w Węgrowie.

II. Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie
Urząd Miejski w Węgrowie:
- udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie;
- jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

III. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
- informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgrowie,
- została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 ***

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można składać:
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego:
Urząd Miejski w Węgrowie
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów
lub
złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Węgrowie
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów
 
bądź w formie dokumentu elektronicznego
na skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl
lub
na adres poczty elektronicznej : sekretariat@wegrow.com.pl
 
 
Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.       o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Urząd Miejski, po rozpatrzeniu wniosku:
- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty lub złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W stosunku do:
- decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
- decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub,
- wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

wzór wniosku (102kB) pdf

Wytworzył: Anna Kalicka (18 października 2016)
Opublikował: Anna Kalicka (18 października 2016, 10:02:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgrowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij